Inkonsekvens. Den 20 maj 2008


Ett oövertänkt uttalande av gruppordförande Timo Kalli (c) har fått oanade följder. Enligt min bedömning är uppståndelsen kring de bristfälligt deklarerade valbidragen även en tillfällighet. Medierna har länge känt till att det fuskas med redovisningen av valbidragen. På Yle hade man i februari ifjol noterat att Jan Vapaavuori redan i samband med valet 2003 felaktigt uppget att inget enskilt bolag bidragit med över 1700 € för valkampanjen (se bilden ovan), men jag kan inte minnas någon uppståndelse kring valfinansieringen från år 2007. (Bilden ovan har jag klippt ur ett kalkylblad, som Yle publicerat i samband med Spotlights program "Maktens dolda pengar" 19.2.2007.) Kanske var pressen före valet allt för rädd att mista annonsörer för nappa på Yles avslöjanden.

Idag varnar statsminister Matti Vanhanen redan för legitimitetskris och politikerförakt, men han är själv en av de riksdagsmän som trasslat till det för sig allra värst. Nu överväger statsministern att jäva sig när man besluteter om en eventuell bergsrådstitel för Vanhanens stödare Kyösti Kakkonen. Man kan fråga sig varför Vanhanen inte jävade sig då statsrådet avgjorde Sibbofrågan eller då statsrådet vid samma sammankomst valde statsministerns broder till programdirektör vid handels- och industriministeriet? (Se "Överenskommelser. Den 21 oktober 2007".) Svaret torde vara att medierna i detta fall förhöll sig mycket tama. Vad Sibbofrågan gäller var Vanhanens planer att jäva sig dessutom impopulära, då han inte hade redovisat för de verkliga grunderna för sitt jäv.

Det är även inkoncekvent av Vanhanen att kommentera Ideapark-projektet, då han själv uppmanat ministrar att inte kommentera frågor som ligger på andra ministrars bord. Vanhanen försvarar nu sitt stöd till Toivo Sukaris köpcentrumprojekt i Vichtis med att han koncekvent har stött utvecklingen i kranskommunerna. Det har han på sätt och vis gjort, vilket väckt förargelse i Helsingfors, där man inte alls gillar Nurmijärvifenomenet. Men helt konsekvent har Vanhanen inte varit. Jag citerar ur Sune Portins ledare "Valfinansieringslagens brister ingen nyhet" i dagens Borgåblad:

Matti Vanhanen har uttryckt sin indignation över att medierna har kopplat ihop hans stöd för valfinansiären Toivo Sukaris köpcentrumprojekt i Vichtis med de pengar han på omvägar har fått av samme Sukari. Vanhanen menade att han alltid har stött randkommunernas utvecklingssträvanden och att det är lågsint att påstå att hans åsikter går att köpa. Det är möjligt att Vanhanens stöd och åsikter inte är till salu, men han för det första inte stött alla randkommuner. Se bara på Sibbo.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar