Bekräftelse. Den 19 maj 2008

I mitt inlägg "Ändamål. Den 12 maj 2008" citerade jag ur Christel Liljeströms blogg där Liljeström skriver att "servicestrukturprojektets styrgrupp" föregående vecka beslöt att Sibbo inte mera behöver finnas på den s.k. jumbo-listan. Nyheten bekräftades i en artikel med rubriken "Sipoo säilyy itsenäisenä" i torsdagens (15.5) nummer av Sipoon Sanomat. Sipoon Sanomat har talat med kommunminister Mari Kiviniemis statssekreterare Timo Reina. Jag citerar:

Valtiosihteeri Timo Reina vahvistaa asian ja kertoo ministeriön uskovan, että Sipoon kasvusuunnitelmat ovat uskottavia.
- Arvioitiin sitä, että riittääkö väestöpohja palveluiden tuottamiseen.
Hän kertoo Sipoon tättävän velvoitteet ja näin sillä on hyvät perusteet olla itsenäinen kunta.
Hän sanoi myös sen vaikuttaneen, että Sipoo joutui ahdinkoon valtion omien toimenpiteiden takia.

Med "självständig kommun" menas här att Sibbo kommun inte är tvungen att idka det samarbete som kommuner som har ett ivånarantal på under "minst ungefär 20 000" enligt ramlagen är skyldiga till. Ramlagen säger ingenting om vad som gäller efter år 2012, men åtminstone är ett underförstått syfte med det påtvingade samarbete att underlätta kommunsammanslagningar.

Sibbos principiella förutsättningar att bestå som kommun var ett jurididkt villkor för annekteringen, men det är uppenbart att många Helsingforspolitiker hade hoppats på att annekteringen skulle bli en dödsstöt för Sibbo. Före Helsingfors lade fram sin framställning till ändring i kommunindelningen i juni 2006 torde det i Helsingfors ha funnits två synpunkter på hur Sibbo bör upplösas. Medan man på socialdemokratiskt håll ville ansluta hela Sibbo till Helsingfors ansåg man inom Samlingspartiet att Sibbo bör spälkas upp i bitar, som ansluts till grannkommunerna Helsingfors, Vanda, Kervo, Träskända och Borgå. Inom Samlingspartiet har man senare även planerat en sammanslagning av Sibbo, Vanda och Helsingfors. Dessa planer ser efter statssekreterare Reinas bekräftelse osannolika ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar