Underlandet. Den 31 maj 2008


Helsingin Sanomat har idag publicerat en artikel med rubriken "Lounais-Sipooseen pitänee rakentaa myös korkeita kerrostaloja". Rubriken i papperstidningen är "Suojelualueet vaikeuttavat Helsinkiin liitettävän Lounais-Sipoon asuttamista". Jag återger här början av artikeln:

Lukuisat suojelualueet vaikeuttavat Helsinkiin ensi vuoden alussa liitettävän Lounais-Sipoon suunnittelua.

Alun perin alueesta piti tulla kaupunkimaisten pientalojen valtakuntaa. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että ainakin metroasemien ympärille pitää rakentaa korkeita ja tiiviitä kerrostaloalueita, jos alueelle halutaan 30 000 asukasta.

Helsingin itärajan takaa ei paljastunut suunnittelijoille koskematonta preeriaa, jonne voi kaikessa rauhassa vetää ratoja ja piirtää asutusta.

Ainakin poliitikkojen puheissa Lounais-Sipoo on ollut ihmemaa, joka ratkaisee kaikki Helsingin asuntotuotannon ongelmat.

"Se on hyvin haastava", Lounais-Sipoon suunnitteluprojektia johtava arkkitehti Matti Visanti Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta sanoo.

Puolet etelän 25 kilometrin rantaviivasta on Natura-alueita, jotka vaativat vielä tuntemattoman laajuiset suojavyöhykkeet ympärilleen. Pohjoisessa on rajoiltaan epämääräinen Sipoonkorven alue, josta ainakin osasta halutaan kansallispuisto.

Näiden välissä on vielä suojeltuja kulttuurimaisemia, kallioita, pohjavesialueita ja muinaismuistoja.

Helsingin Sanomats nyhet är i sig ingen nyhet. Alla som känner till sydväsytra Sibbo vet att metron här intekan kombineras med egnahemshus. Det är en logisk motsägelse. Men i inrikesministeriets (Arto Sulonens) prememoria till statsrådets beslut kan man läsa följande:

Vaikka joukkoliikenne järjestetään todennäköisesti metron avulla, tämä ei kuntajakoselvittäjän mukaan edellytä rakennustavalta kerrostalomaista kaupunkia. Sipoosta liitettäväksi esitetty alue antaa historiansa ja luontonsa puolesta luontevat edellytykset sellaisen kaupunkirakenteen kehittämiseksi, jossa pääosa rakentamisesta toteutetaan kaupunkimaisina pientaloina.
...

Helsingin nykyisen rajan läheisyydessä Lounais-Sipoossa avautuvat uudet asuntotuotannon mahdollisuudet, erityisesti kaupunkimaisen pientalorakentamisen muodossa, luovat edellytyksiä tarjonnan kasvattamiseen ja sitä kautta hintatason ja asumiskustannusten alentamiseen.

Sulonen återger i prememorian nästan exakt texten ur avsnittet "Vaatimukset liitettävän alueen suunnittelulle" i Myllyniemis rapport. Jag citerar ur rapporten:

Vaikka joukkoliikenne järjestetään todennäköisesti metron avulla, tämä ei edellytä rakennustavalta kerrostalomaista kaupunkia. Sipoosta liitettäväksi esitetty alue antaa historiansa ja luontonsa puolesta luontevat edellytykset sellaisen kaupunkirakenteen kehittämiseksi, jossa pääosa rakentamisesta toteutetaan kaupunkimaisina pientaloina.

Helsingin nykyisen rajan läheisyydessä Lounais-Sipoossa avautuvat uudet asuntotuotannon mahdollisuudet, erityisesti kaupunkimaisen pientalorakentamisen muodossa, luovat edellytyksiä tarjonnan kasvattamiseen ja sitä kautta hintatason ja asumiskustannusten alentamiseen.

Den ovanciterade texten har Myllyniemi kopierat ur Eila Ratasvuoris och Helsingfors stads förvaltningscentrals utredning "Selvitys kuntajakolain edellytysten täyttämisestä kuntajaotuksen muuttamisessa Helsingin kaupungin, Sipoon kunnan ja Vantaan kaupungin kesken", men texten ingår även i Helsingfors utlåtande till länsstyrelsen över stadens eget förslag, som gällde ett mycket större område.

Så sent som den 6 maj publicerade miljöministeriet ett pressmeddelande med rubriken "Asuntoministeri Jan Vapaavuori: Kaupunkimaisilla pientaloilla vastataan ihmisten toiveisiin - Helsinki näyttämään mallia Lounais-Sipoossa", där det påstods att bostadsminister Jan Vapaavuori i ett tal hade sagt följande följande:

Ensi vuoden alussa tapahtuva Sipoon lounaisten osien liittäminen Helsinkiin avaa tässä suhteessa ennennäkemättömät mahdollisuudet. Alue on riittävän suuri ja käytännössä katsoen rakentamaton. Joukkoliikenne on helppo järjestää itämetron avulla. Helsingin onkin yksinkertaisesti vastattava huutoonsa, otettava kaupunkimaisen pientalokonseptin todellisen kotimaisen läpimurron tekeminen harteilleen ja yksinkertaisesti myös onnistuttava tässä kaikessa

I en text med rubriken "Mikä sopisi nimeksi Lounais-Sipoolle?" utlyser Helsingin Sanomat en namntävling. (Bilden ovan hör ihop med den texten.) Jag tycker att tidningen själv kommer med ett bra förslag: Ihmemaa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar