Östbanan kolliderar med östmetron. Den 18 maj 2008


I dagens Huvudstadsblad inår en notis med rubriken "Vanda vill ­stryka Helibanan". Jag återger här det första stycket i notisen:


De stationer som finns inritade på Helibanan från Helsingfors österut betjänar inte markplaneringen i de delar av Sibbo och Vanda som överförs till Helsingfors vid årsskiftet. Planeringen av områdena i Sibbo som överförs till Helsingfors bygger på att metron ska förlängas österut. Därför tycker Vanda att Banförvaltningscentralen skulle kunna upphöra med den fortsatta planeringen av Helibanan.

I sitt utlåtande från den 7 maj över "Helsinki-Pietari rautatieyhteyden esiselvitys" från den 13 mars säger stadsplaneringsnämnden i Vanda bl.a. följande:

Helsingin seudulla painottuu henkilöliikenteen osuus ja vaihtoehdoissa on otettu kantaa myös itäsuunnan radan rooliin lähiliikenteessä. Ristiriitainen tilanne syntyy ns. Heli-radan Tapanilan ja Porvoon välisellä osuudella. Vuoden 2009 alusta Helsinkiin Sipoosta ja Vantaasta liitettävien osien tuleva maankäyttö perustuu metron jatkamiselle. Heli-radalle kaavaillut asemat eivät palvele yhtä hyvin laajenemissuunnan maankäyttöä.

I min anmärkning gällande Helsingfors framställan om en ändring av kommunindelningen från juni 2006 hävdade jag att att den föreslagna inkorporeringen hotar HELI-banan, eftersom Helsingfors planer för sydvästra Sibbo. I Helsingfors stadsstyrelses berömda utlåtande till länsstyrelsen hävdas det som svar på anmärkningen att metron inte förhindrar Heli-banan, eftersom metrolinjen torde gå söder om motorvägen till Borgå, medan HELI-banan skulle gå norr om motorvägen. Nu tycks i alla fall stadsplaneringsnämnden i Vanda ge mig rätt.

I sig hotar inkorporeringen och östmetron dock inte nödvändigtvis förutsättningarna för en järnvägslinje österut. I sin rapport har Banförvaltningscentralen presenterat ett alternativ enligt vilken järnvägen skulle dras via flyfplatsen i Vanda, Kervo, Nickby och Kullo. (Se bilden ovan.) I Helsingfors stadskansli verkar man redan före Banförvaltningscentralen publicerade rapporten den 13 mars ha känt till planerna på att banan i vilket fall som helst skulle gå via Kullo och den tänkta flygplatsen i Backas i Borgå. Å andra sidan kan man tänka sig att man i utredningen över förutsättningarna för en järnvägsförbindelse mellan Helsingfors och Sankt Petersburg har tagit hänsyn till så väl inkorporeringen och Helsingfors påstådda planer på en metrolinje till sydvästra Sibbo som förslaget på en flygstation i Backas.

I sig är det inte ett enbart dåligt alternativ att östbanan skulle dras via Kervo och Nickby. I ett pressmeddelande med rubriken "Radanvarren virheistä opittava Helsingin itäkasvussa" från den 29 april 2004 föreslår naturskyddsförbundet ett motsvarande alternativ. Jag återger här valda bitar ur meddelandet:

Luonnonsuojeluliiton mielestä Helsinki-Porvoo-alueen kehittämisessä tulee välttää niitä virheitä, joita on tehty pääkaupunkiseudun laajetessa pääradan varteen. Virheisiin kuuluu esimerkiksi taajamien rakentaminen kiinni toisiinsa ilman, että niiden väliin olisi jätetty luonnolle tärkeitä ekologisia käytäviä. Myöskään radanvarren aluekeskusten riittävästä työpaikkaomavaraisuudesta ei ole huolehdittu.
...
Ei metroa Östersundomiin!
Luonnonsuojeluliitto esittää, että metroa jatketaan Mellunmäestä Vantaan Hakunilaan, ei Sipoon Östersundomiin eikä Söderkullaan.
Uutta rantarataa ei tehtäsi, vaan kehitettäisiin jo olemassaolevaa rataa Keravalta Porvooseen. Näin turvattaisiin Sipoonkorven suojelu- ja virkistysarvot sekä monet hienot kulttuurimaisemat, kuten Porvoonjoen ympäristö, Sipoonjokilaakso, Mustijoen rannat, Hindsbyn peltoaukeat ja Ali-Vekkosken peltoaukeat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar