Märkligt pressmeddelande. Den 17 maj 2008

I blogginlägget "Möjligheter för urbant småhusbyggande. Den 6 maj 2008" uppmärksammade jag Miljöministeriets pressmeddelande "Asuntoministeri Jan Vapaavuori: Kaupunkimaisilla pientaloilla vastataan ihmisten toiveisiin - Helsinki näyttämään mallia Lounais-Sipoossa". Jag fann det sökt och roande att "östmetron" lyftes fram i pressmeddelandet. Bostadsministern hade hållit ett tal vid ett seminarium om småusboende - inte om trafiklösningar, men av föekommen anledning omnämns metron ständigt i samband med sydvästra Sibbo. Tyvärr har miljöministeriet inte publicerat bostadsministerns tal, men nu har talet istället sent om sider publicerats på Jan Vapaavuoris egen webbplats. Som jag lite misstänkte omnämns metron överhuvudtaget inte i bostadsministerns tal, fastän han i talet enligt pressmeddelandet hade sagt följande:

Ensi vuoden alussa tapahtuva Sipoon lounaisten osien liittäminen Helsinkiin avaa tässä suhteessa ennennäkemättömät mahdollisuudet. Alue on riittävän suuri ja käytännössä katsoen rakentamaton. Joukkoliikenne on helppo järjestää itämetron avulla.

I själva verket omnämns sydvästra Sibbo överhuvudtaget inte i Vapaavuoris tal, trots rubriken i presmeddelandet. Men så är även syftet med pressmeddelandet ett helt annat än att informera om vad bostadsministern i verkligheten har sagt i sitt tal.

I en kolumn som publicerades dagen före bostadsministern höll det ovannämnda talet omnämner Vapaavuori däremot sydvästra Sibbo i det avslutande raderna. Jag återger dem här:

Lähes kaikki mikä Helsinkiin rakennettaisiin, eheyttäisi seudun rakennetta. Ja mitä houkuttelevampi kaupunkimaisen pientalorakentamisen kokonaisuus Sipoosta Helsinkiin siirtyville alueille pystytään luomaan, sitä enemmän sekin eheyttää rakennetta.

Att Vapaavuori talar så starkt för ökad sammanhållning i samhällstrukturen beror inte bara på att hans tal numera skrivs på miljöministeriet. Allt som byggs innanför Helsingfors gränser - även småhusbebyggelse - ökar sammanhållningen i samhällsstrukturen. Vill man förbättra sammanhållningen i samhällstrukturen räcker det därför med att flytta på Helsingfors gränser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar