Sibboannekteringen hinder för valförbund. Den 9 maj 2008

Sfp i Vanda går för första gången på över fyrtio år till val med en egen lista. Tidigare har Sfp i Vanda ingått valförbund med Samlingspartiet, men nu bedömer man att Samlingspartiet har fört en politik som är främmande för Sfp:s väljare. I en intervju för Vega Mellannyland motiverar Lars Stormbom den nya valstrategin med att Samlingspartiet kört frågor som Sfp:s väljar kår inte gillat, närmare bestämt Sibboannekteringen och annekteringen av "Vandakilen".

Vega Östnyland har i sin tur publicerat en notis med rubriken "Utmaningar för Sibbogröna i valet". I notisen berättas det att "de flesta Sibbogröna har klippt av banden till Gröna förbundet efter regeringsbeslutet om att Helsingfors får delar av sydvästra Sibbo." I en intervju för Radio Vega understryker Henrik Möller från föreningen De Gröna i Sibbo att han själv absolut inte har någonting med Gröna förbundet att göra. Möller hör själv till dem som lämnade Gröna förbundet efter att partiordförande Tarja Cronberg deltagit i statsrådets Sibbobeslut. Möller medger dock att "Cronbergs sätt att uppföra sig på är en belastning" för De Gröna i Sibbo.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar