Ingen rättvisemärkning för Sibboannekteringen. Den 8 maj 2008


Helsingin Sanomat har noterat Sibboannekteringen i Svenska folkpartiets valkampanj. (Se bilden ovan.) Jag cieterar ur artikeln "Rkp vaaleihin reiluusteemalla" i dagens tidning:

Vaaleihin Rkp lähtee iskulauseella "rättvist" - siis oikeudenmukaisesti tai reilusti.
Esimerkkinä epäoikeudenmukaisesta politiikasta Stefan Wallin nosti esiin Lounais-Sipoon liitoksen Helsinkiin.
"Sipoon pakkoliitos ei koskaan saa Rkp:n reiluusmerkkiä", Wallin sanoi.

Jag har inga illussioner om att Sfp gjort allt för att stoppa annekteringen, men inom partiet har man förstått att dra fördel av andra partiers oacceptabla agerande i fallet Sibbo. I normala fall bevakar partierna varandra i en demokrati, men i fallet Sibbo är det i praktiken endast Sfp som protesterat när andra partier kört över lagen och rättvisan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar