Sorgliga bortförklaringar. Den 4 maj 2008


I Hufvudstadsbledets serie med intervjuer av gruppordföranden inför kommunalvalet i Helsingfors har turen kommit till Centerns Sole Molander. Rubriken på intervjun är "'Vi skall lyssna på invånarna'", men Hbl har på första sidan lyft fram Molanders kommentar om Sibbofrågan, där partiet minsann inte lyssnade på invånarna. Molander säger alltså att Sibbobelsutet inte försämrar Centerns chanser i kommunalvalet. Hon torde syfta på partiets chanser i Helsingfors, där Centern har försökt ta åt sig äran av annekteringen. I övriga Finland får nog partiet lida av Matti Vanhanens metropolpolitik. I själva intervjun gäller frågan om barlasten Matti Vanhanen i sig försämrar Centerns möjligheter i kommunalvalet. Jag citerar ur intervjun:

Frågan är om centerns roll som statsministerparti hjälper eller stjälper?
Då statsminister Matti Vanhanen (c) välsignade överföringen av sydvästra Sibbo struntade han i vad tusentals individer tyckte.
- Det var sorgligt att Sibbo inte ville samarbeta om markplanering, nu fanns ingen annan möjlighet, försvarar Molander partiets ordförande.
Och hon påminner om att läget förändrats i en annan fråga som väckt folkstorm: Malms flygfält. Fältet är oplanerat sedan Högsta domstolen [sic] godkände anmärkningarna mot generalplanen med hänvisning till stadsdirektör Jussi Pajunens (saml) jäv.

Det är intressant att Molander själv lyfter fram frågan om Malms flygfält. I denna fråga lyssnade både Matti Vanhanen och Centern i Helsingfors på invånarna i Helsingfors i strid med överenskommelser mellan Helsingfors och staten. (Se "Vanhanens ställningstaganden för Malm. Den 31 januari 2007".) Vanhanen och Centern i Helsingfors har uttryckligen försökt se annekteringen av sydvästra Sibbo som ett sätt att rädda flygfältet i Malm, dock utan att lyckas. Vanhanens motiv bakom Sibboannekteringen är dock varken Malms flygfält eller Sibbos påstådda ovilja till samarbete.

Den 4 april 2006 gjorde Centern i Helsingfors ett ställningstagande (som publicerades först två månader senare) där man hävdade att "Keskustan Helsingin piiri on valmis tukemaan esitystä Helsingin omistamien maiden liittämiseksi Helsinkiin, ellei alueen tonttitarjontaa kyetä lisäämään Helsingin ja Sipoon välisin sopimuksin." Av fortsättningen på ställningstagandet framgår det att man inte betraktade ett samarbete om markplanering som en tillfredsställande lösning på "Sibbofrågan".

Sibbos påstådda ovilja att samarbeta om markplanering med Helsingfors var minsann ingen orsak till Vanhanens och Centerns stöd av en annektering. Den påstådda oviljan till samarbete handlar närmst om att Sibbo hör till Östra nylands förbund, men i Sibbo var man även beredd att byta landskapsförbund för att förhindra en annektering. I verkligheten är det Helsingfors som inte har velat samarbeta om markplanering med Sibbo, därför att man hoppats på en inkorporering.

Sibbos påstådda ovilja till samarbete var ett svepskäl för Matti Vanhanen och Hannes Manninen att i samband med Paras-förhandlingarna ge efter för Helsingfors krav. Detta svepskäl har dock för länge sedan visat sig ohållbart. Om problemet verkligen hade gällt bristen på tomtmark, hade det minsann funnits andra möjligheter än en annektering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar