Nytt förslag till ändring i kommunindelningen. Den 15 maj 2008

I tisdagens nummer av Helsingin Sanomatingick en notis med rubriken "Asukkaat haluavat kuntarajalla sijaitsevan tontin osaksi Sipoota". I notisen berättas det att Helsingfors stadfullmäktige nästa vecka skall ta ställning till ett förslag till ändring i kommunidelningen mellan Vanda och Sibbo eller Helsingfors. Nyheten är inte ny, men principiellt sett intressant. Enligt Pirjo och Ralf Åkerfelts förslag skall nuvarande gräns mellan Vanda och Sibbo ändras så att en tomt som nu delvis ligger i Vanda och delvis i Sibbo helt skulle höra till Sibbo eller på grund av annekteringsbeslutet till Helsingfors.

Initiativet till den i och för sig obetydliga ändringen i kommunindelningen är intressant med tanke på att Sibboannekteringen inte ännu förverkligas. Att en tomt splittrats mellan Vanda och Sibbo beror inte på Pekka Myllyniemis inexakta förslag till ändring i kommunindelningen, men Myllyniemis förslag, som statsrådet och HFD godkänt, har flera små brister att korrigera. (Se t.ex. "HFD sopar misstag under mattan. Den 7 februari 2008".) Man kan fråga sig varför Helsingfors inte redan nu framlagt ett förslag till korrigering av den fastställda nya gränsen. Speciellt borde gränsen följa Österledens nya dragning istället för den gamla. Kanske dröjer man med ett förslag för att de fatala bristerna i Myllyniemis (och Helsingfors eget) förslag inte skall uppmärksammas.

Eftersom det redan nu tycks vara fritt fram för nya förslag till ändring i kommunindelningen mellan Helsingfors, Vanda och Sibbo, tycker jag att man inte borde dröja med att föreslå att de gamla gränserna bevaras - eventuellt frånsett gänsdragningen genom Åkerfelts tomt. Kommunfullmäktige i Sibbo kunde i sitt utlåtande över Åkerfelts förslag samtidigt göra ett dylikt initiativ. Kommunstyrelsen föreslår emellertid för fullmäktige att den som sitt utlåtande till länsstyrelsen meddelar att Sibbo kommun inte har något att anmärka mot Pirjo och Ralf Åkerfelts framställning om kommunindelningen. Om inte kommunfullmäktige gör det så kunde enskilda Sibbobor lägga fram ett förslag som i praktiken skulle betyda att statrådet återtar sitt beslut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar