Orättvist. Den 7 maj 2008


Svenska folkpartiet har idag publicerat sitt program inför kommunalvalet. partiet går till val under devisen RÄTTVIST. Enligt partiet skall även kommunerna behandlas rättvist. Det förefaller uppenbart att det är fallet Sibbop som inspirerat Sfp att göra rättvisa till ett tema eller en slogan i valet. Ordförande Stefan Wallin lyfte även fram Sibbofrågan "som en symbol för den kommula självbestämmanderättens värde" i inslaget "Sfp inför kommunalvalet" i radionyheterna. Jag citerar ur pressmeddelandet "Sfp går till val som rättvisemärkt parti":

- Endast de värderingar som syns i ens handlingar har betydelse. Vid sidan om språket och liberalismen är det rättviseaspekten som skall synas i sfp:s politik. Därför har sfp nu valt att gå till val under devisen RÄTTVIST, sade Wallin. Kommunalvalet kommer för sfp:s del att präglas av det rättvisemärke sfp nu tagit i bruk.
- För att ta ett typiskt exempel som vi alla kommer ihåg: tvångsannekteringen av Sibbo kan aldrig få sfp:s rättvisemärke. Den strider mot sfp:s och många människors rättviseuppfattning.

Föreningen för rättvis handel (Reilun kaupan edistämisyhdistys) har redan hunnit proterstera, eftersom man regeistrerat varumärket "Rättvisemärkt", som används i Sverige. I Finland används dock benämningen "Rejäl handel" istället för "rättvisenmärkt". Man kan fraga sig om en organisation kan ha ensamrätt att rättvisemärka produkter, men i det aktuella fallet handlar det inte om rättviseärkning av produktukter, utom om en tättvisemarkering i en humoristisk (oväntad), överförd bemärkelse. (Se begreppet metafor.) En annan sak är hur rättvist Sfp i verkligheten är. Poängen är väl snarast att andra partier agerar orättvist, eller åtminstone gjorde det i fallet Sibbo.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar