Käynyt ilmeiseksi. Den 9 april 2010


Den senaste stora nyheten inom finländsk politik är - eller borde ha varit - att byggkoncernen Lemminkäinen misstänks för att med felaktig bokföring ha kanaliserat valbidrag till Centern via Nova Group. Av någon anledning har nyheten inte fått så stor uppmärksamhet. Idag har matti vanhanen meddelat att Centern, enligt partisekreteraren, inte tagit emot valbidrag av Lemminkäinen. Men det är väl just detta som är själva poängen, att pengarna har tagit omvägen via Nova. Mycket märkligt skulle det ju vara om Lemminkäinen, som Matti Vanhanen har band till, betalat en stor summa till Centern utan att Centerns ledning skulle känna till det. Jag skall inte här på nytt ta upp den aktuella valfinansieringshärvans kopplingar till fallet Sibo, utan hänvisar till mitt inlägg "Vanhanen och byggnadsbranschen. Den 13 juni 2008". Om Lemminkäinen, se även "Kartellen faller samman. Den 29 september 2009".Så väl Helsingfors stad som Vanda stad har idag publicerat respektive stadsstyrelsers föredragningslista med ett ärende som berör ett utlåtande till miljöministeriet om en gemensam generalplan i huvudstadsregionen. Enligt uppgifter i föredragningslistan för Helsingfors stadsstyrelses möte har utlåtandena utarbetats i samarbete mellan städerna. Städerna i huvudstatdregionen har tidigare "samarbetat" då det gällt utlåtanden om inkorporeringen och sammanslagningen av de nyländska landskapsförbunden. Denna gång har dock Vanda skrivit ett eget utlåtande. I förslaget till Helsingfors utlåtande säges bl.a. följande:


Yhteisen suunnittelun tarve on pääkaupunkiseudulla tiedostettu pitkään. Vuonna 2000 laadittiin pääkaupunkiseudun kaupunkien ja Sipoon kunnan yhteistyönä Kuntien yhteinen maankäytön kehityskuva. Sittemmin kehityskuvatyö on laajentunut Porvoon akselille saakka. ...

Helsingin, Vantaan ja Sipoon rajapinnan suunnittelussa on todettu tarve yhteiselle suunnittelulle, jossa yhteinen osayleiskaava sisällöllisesti olisi toimiva ratkaisu. Toimintapolkua hahmoteltaessa on kuitenkin käynyt ilmeiseksi, että MRL:n edellyttämä yhteinen toimielin valmistelua ja päätöksentekoa varten ei ole ongelmaton kunnallisen demokratian toteutumisen näkökulmasta.

I förslaget till Vandas utlåtande noteras bl.a. följande:


Vantaalla ei ole kiireellistä tarvetta yleiskaavan uudistamiseen. ...

Sipoon alueliitoksen tultua voimaan on Helsingin, Sipoon ja Vantaan kesken valmisteltu Östersundo-min yhteisen yleiskaavan laadintaa. Valmistelutyössä on laadittu Helsinki-Porvoo maankäyttöselvitys, johon myös Porvoon kaupunki ja maakunnan liitot ovat osallistuneet. Östersundomin joukkoliikenteen järjestämisestä on valmistunut kaksi selvitystä: metron ja pikaraitiotien esiselvitykset.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar