Enda lösningen. Den 24 mars 2010


"Sibbohörnet sväljer inte allt" är en rubrik på första sidan av dagens nummer av Borgåbladet. "'Tätt och högt byggande enda lösningen för 35 000 invånare'" är rubriken på en längre artikel. Det är Heidi Lyytikäinen som står för uppfattningen.


I dagens Boråblad ingår dessutom kortare texter med rubrikerna "'Storskogen kunde bli ett modellområde'" och "Helsingfors köper mark".
Yle publicerade igår på eftermiddagen en notis med rubriken "'Markägarna borde höras om nationalpark'".


Google+ Followers