Examenarbete. Den 22 mars 2010


Yrkeshögskolan Haaga-Helia har för en dryg månad sedan publicerat ett examensarbete med rubriken "Sipoon ryöstö vai Helsingin voitto? - Uutisointi korkeimman hallinto-oikeuden Lounais-Sipoo -päätöksestä". Juho-Pekka Pekonen, gjort studien, skriver sjäv att HFD:s informationschef Juho-Pekka Pekonen tog initiativet till Pekonens arbete, vilket gör mig extra kritisk. (Se "Oskyldigt dömd. Den 4 januari 2009".) Pekonens studium innehåller dock mycket intressant och för mig delvis ny information. I sammanfattningen skriver Pekonen följande:

Koska oikeus oli kertonut päätöksen julkaisusta etukäteen, pystyivät poliitikot ja päättäjät reagoimaan päätökseen nopeasti. Tämä johti siihen, että oikeuden tiedote kilpaili julkisuudesta erityisesti poliittisten vaikuttajien reak-tioiden kanssa. Tavallisien kansalaisten reaktioita uutisoitiin vähän sekä verkossa että lehtien sivuilla.

Jag har i flera blogginlägg uppmärksammat HFD:s pressmeddelande, där man knyter samman två beslut som formellt inte har någionting med varandra att göra. (Se "Två beslut. Den 28 januari 2008".) Jag har även noterat att den ena parten var väl förberedd på beslutet. (Se "HFD läckte information till ministeriet. Den 31 januari 2008".) I inlägget "Specialsidor. Den 5 februari 2008" har jag visat att överborgmästare Jussi Pajunens pressmeddelande "Stadsdirektör Pajunen: Utvecklingen av det nya området inleds i snabb takt" fanns översatt till svenska på Helsingfors stads "specialsidor" om inkorporeringen 8:19 den 15 januari 2010. Det var ju raskt agerat, då beslutet enligt förhandsbeskedet skulle publiceras på HFD:s hemsida 8:00. I verkligheten kunde HFD på grund av tekniska problem publicera beslutet först 8:14. Pekonen har i sitt arbete en detaljerad redogörelse över tidtabellen:

Tiedote KHO:n päätöksestä julkistettiin 15.1.2008 noin kello 08:14. Ensimmäinen kerätty uutinen ilmestyi Taloussanomien verkkosivuilla kello 08:13 ja viimeinen Hufvudstadsbladetin sivuilla kello 23:02.

Miten on mahdollista, että ensimmäinen verkossa ilmestynyt juttu on julkaistu jo kello 08:13, vaikka tiedote julkaistiin vasta kello 08:14? Voi olla, että lehden toimittajat kuulivat asiasta radiosta, jossa uutinen julkaistiin jo 08:08 (Arolainen, T. 11.9.2009.). Radiosta nimittäin soitettiin KHO:n kun oikeuden verkkosivut kaatuivat (kts. myös luku 7.1). Syy saattaa myös olla tekninen, ehkä toimitusjärjestelmän kello oli hieman eri ajassa.


Helsingfors stadsstyrelse har idag i enlighet med förslaget i föredragningslistan beslutit att betala ett kvadratmeterspris på 22,6 euro för skog, som enligt Forsstyrelsens bör förbli obebyggd. (Se "Rakennuskelpoisuus. Den 19 mars 2010".)

Google+ Followers