Veneilyn tarpeita. Den 6 mars 2010I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en artikel med rubriken "Östersundomin moottoriksi kaavaillaa aurinkosähköä". Det stora utrymmet i medierna som VTT:s utredning om användning av solenergi i Östersundom har fått tyder på att Helsingfors stad målmedvetet strävat efter publicitet. I själva verket gav staden den aktuella utredningen publicitet redan innan stadsplaneringsnämnden i Helsingfors formellt beslöt att beställa utredningen av VTT. När det gäller utredningarna om spårvägsförbindelserna för Östersundom har staden däremot lagt locket på. Här verkar man göra sitt bästa för att kväva alla möjligheter för deltagardemokrati. De politiska överenskommelserna och besluten göras i slutna kabinett innan folket informeras om vilka alternativ som hade funnits att välja mellan.I mitt inlägg "Minor. Den 8 februari 2010" noterade jag att man på Helsingfors stadsplaneringskontor webbsidor listade utredningarna om spårvägsalternativen för Östersundom som "kommande". Vad jag inte noterade var att man samma dag hade uppdaterat sidan så att det inte längre stod att utredningarna skulle vara färdiga före slutet av januari, så som tidigare, utan "alkuvuonna 2010". Utredningarna torde dock vara färdiga, men av förekommen anledning dröjer stadsplaneringskontoret med att publicera dem.I mitt inlägg "Tarkoituksena on. Den 16 februari 2010" från den 16 februari noterade jag att stadsplaneringskontoret den 15 februari uppdaterat sidan "Kuntien yhteinen osayleiskaava" så att man inte längre hävdade att Västerkulla, Västersundom och Granö hör till området för den gemensamma delgeneralplanen. I mitt inlägg noterade jag även att man på den aktuella sidan hävdade att "Tavoitteena on suunnitella Granö toiminnallisesti monipuoliseksi kansanpuistoksi." Samma dag uppdaterade man sidan på nytt och tog bort den ovanciterade satsen. Det heter alltså inte längre att man planerar en folkpark. Istället satt man till en ny sats:


Esimerkiksi veneilyn tarpeita ajatellen Granöllä voi olla suuri merkitys.


Google+ Followers