Toalettvägg. Den 29 mars 2010


I senaste nummer av Sipoon sanomat ingick en osaklig insändare med rubriken "Sipoolla oli aikanaan mahdollisuus neuvotella", där en anonym insändarskribent hävdar att det är för sent att beklaga sig över Helsingfors förvaltningsdomstols beslut i ersättningsfrågan och att de förtroendevalda i Sibbo nog hade haft möjlighet att med Helsingfors förhandla om Helsingfors utvidgningsbehov. För det första förundrar jag mig över att tidningen sänker sig toalettväggens nivå och tillåter anonyma insändare med osakligt innehåll. För det andra vill jag påpeka att insändarskribenten inte alls har förtsått vad fallet sibbo handlar om. Högt uppsatta tjänstemän i Sibbo och Vanda lär i årtal ha förhandlat med Helsingfors, men Jussi Pajunen och Jan Vapaavuori inledde våren 2006 sina hemliga "förhandlingar" från rent bord. I själva verket var förhandlingarna 2006 inga riktiga förhandlingar, utan snarare ett försök till utpressning där Helsingfors hotade att med regeringens stöd ta 5 000 hektar av Sibbo, ifall Sibbo inte frivilligt gick med på att avstå från de 3 000 hektar som utredninmgsmannen senare föreslog.


I övrigt får Sibbo storskog och Forsstyrelsens förslag till nationalpark ett stort utrymme i det aktuella numret av Sipoon sanomat. I tidningen hittar man bl.a. följande rubriker "Keravan Vihreät tukee laajaa kansallispuistoesitystä", "Sipoonkorven kävijät kasvavat räjähdysmäisesti", Sipoonkorpi-elokuva olisi hyvä kaikkien sipoolaisten nähdä", "Leikkaaja edusti elokuvan teossa tavallista pulliaista" och "Metsähallitusten ehdotus Ympäristöministeriölle Sipoonkorven kansallispuistosta".


Yle Östnyland frågar: Hur borde Östnyland se ut i framtiden?Google+ Followers