Pitäisikö? Den 31 mars 2010För tillfället kan man på tidningen Helsingin uutisets webbplats rösta för om man borde bygga metro till Östersundom eller inte. Själv röstar jag nej. En metrolinje skulle få fatala följder för kulturlandskapet och de ekologiska förbindelserna. Metrolinjen från Mellungsbacka är dock inte realistisk eller ens tekniskt möjlig. Snabbspårvagnslinje och vanlig järnväg är betydligt trovärdigare alternativ. Att metron till Östersundom knappast blir av är pinsamt med tanke på att metrolinjen var den centrala motiveringen till inkorporeringe. Om metron mot förmodan trots allt byggs, så är det i första hand för att rädda ansiktet på Pajunen med flera. För Helsingforsborna skulle räkningen bli av storleksordningen en miljard euro.


I dagens nummer av Borgåbladet ingår en artikel med rubriken "Sibbo fick helsingforsares skattepengar av misstag". Med "helsingforsare" syftas här på östersundombor, vars skattepengar hade tillfallit Sibbo, ifall inkorporeringen inte förverkligats. Sibbo kommun har betalat tillbaka pengarna.När kommunsammanslagningar i vasaregionen diskuteras lär det viftas med Sibbokortet. Åtminstone dras det paralleller till fallet Sibbo. ( Jfr "Vasa, Lillkyro och Sibbo. Den 7 februari 2010".) Texten nedan publicerades på Vasabladets webbplats tidigare i veckan. Här tituleras Mari Kiviniemi inrikesminister, vilket hon inte är eller varit. Däremot började Kiviniemi sitt uppdrag som förvaltnings- ock kommunminister vid inrikesministeriet innan kommunavdelningen av någon anledning flyttades till finansministeriet.


Google+ Followers