Osäkra planer. Den 13 mars 2010I torsdagens nummer av Hufvudstadsbladet ingår en artikel med rubriken "Med tåg eller metro till flygplatsen". Artikeln handlar om planer på utvidgning av spårnätet i huvudstadsregionen. Östmetron nämns inte i själva artikeln, men "Östtersundommetron" har ritats ut som en förlängning av metrolinjen till Melungsbacka på en karta över "planerade spårvägar i Helsingforsregionen". Dessutom räknas metron till Östersundom upp i en lista över "satsningar som pågår".

I verkligheten finns metron till Sibbo inte längre med bland de aktuella planerna på en utveckling av spårtnätet i huvudstadsregionen. Östmetron är endast ett av flera möjliga alternativ till spårvägslösning för Östersundom. Den linje som ritats ut på kartan i Hufvudstadsbladet verkar även vara tagen ur luften. Speciellt felaktig är kostnadsberäkningen 70 miljoner euro. I trafiksystemsutredningen för ramplanen Helsingfors-Borgå har kostnaderna för alternativet "metro till Söderkulla" uppgetts till 440 miljoner. I Helsingin Sanomat ingick den 17 februari en artikel med rubriken "Halpa vai nopea raide itään?", där kostnaderna för en 8,3 km lång metrolinje från Mellungsbacka till Zachrisbacken beräknas till 400 miljoner euro utgående från kostnaderna för Västmetron. (Se "Metro från Mellungsbacka eller snabbspårväg. Den 17 februari 2010".)
I dokumentet "Selvitys kuntajakolain edellytysten täyttämisestä kuntajaotuksen muuttamisessa Helsingin kaupungin, Sipoon kunnan ja Vantaan kaupungin kesken", som Helsingfors förvaltningscentral sände till Inrikesministeriet i oktober 2006 och som plagierades av kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemi, har kostnaderna för en 6,3 km lång metrolinje med fyra stationer beräknats till 140 - 150 miljoner euro. Av okänd anledning tog Myllyniemi inte med det aktuella textavsnittet i sin utredning. Ovannämnda beräkning ingick inte heller i Helsingfors utlåtande till länsstyrelsen, som i det stora hela är identiskt med förvaltningscentralens utredning. Kanske informerades Myllyniemi skilt om att kostnadsberäkningarna och planerna på en 6,3 km lång metrolinje var allt för osäkra.


Av någon anledning har man dröjt med att publicera utredningarna över spårvägsalternativen för Östersundom. Utredningen torde dock behandlas av stadsplaneringsnämnden i Helsingfors ännu i mars.Yle publicerade i onsdags en text med rubriken "Joko metrolla hurauttaa Sipooseen?"


Google+ Followers