Strider mot rättskänslan. Den 7 mars 2010


I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en artikel med rubriken "Jussi Pajunen: Liitokset tuovat riittävän vahvat kunnat". Rubriken på paradsidan lyder "Jussi Pajunen haluaa jakaa Uddenmaan viiteen kuntaan". Senare på morgonen publicerades artikeln "Pajunen ehdottaa Uudenmaan kuntien yhdistämistä viideksi isoksi kunnaksi" på tidningens webbplats. Yle har publicerat en text med rubriken "Pajunen vill ha fem storkommuner i Nyland". Knappast bryr sig Jussi Pajunen om det övriga Nyland, men genom att föreslå bl.a. ett Stor-Lojo och ett Stor-Kervo torde han kuna få stöd för sitt Stor-Helsingfors av bundsförvanterna. Om Sibbo skall anslutas till Helsingfors eller Borgå tar Pajunen inte ställning till.I senaste nummer av Sipoon Sanomat får förvaltningsdomstolens avgörande i ersättningsfrågan naturligtvis stort utrymme. En av artiklarna har rubriken "Sipoolaiset maksavat Östersundomia kauan" och kan även läsas på webben.En annan artikel i tidningen har rubriken "Täystyrmäys Sipoolle - Helsinki maksaa mitä haluaa".


I Sipoon Sanomat ingår dessutom texter med rubrikerna "'Enemmän olisi pitänyt saada'", "Sotii oikeutajua vastaan" och "Hyvä, että Sipoo valittaa". Det är Stefan Wallin som tycker att det är bra att Sibbo för ärendet vidare till HFD. Wallin var den enda minister av vilken Sipoon Sanomat fick en komentar i frågan.


Ledaren i senaste nummer av Sipoon Sanomat handlar inte om ersättningsfrågan, utom om Helsingfos stads prispolitik. Staden tycks betala vilket pris som helst för marken i Östersundom, en politik som knappast leder till lägre bostadspriser.

Google+ Followers