Kranskommunerna till historien? Den 19 juni 2011

Det blev ingen ny motropolregering. Speciellt kan det noteras att förra regeringens bostads- och "metropolminister" Jan Vapaavuori inte ingår i regeringen Jyrki Katainen. Hufvudstadsbladet hann redan på första sidan av gårdagens tidning erbjuda kommunministerns portfölj åt Vapaavuori, men det blev ingen portfölj för Vapaavuori eller Samlingspartiet i Helsingfors denna gång.

Ingen av medlemmarna i arbetsgruppen för förvaltnings- och kommunfrågor i regeringsförhandlingarna ser ut att bli minister. Samlingspartiets representant i arbetsgruppen var Jan Vapaavuori, men även Vapaavuoris före detta specialmedarbetare Lasse Männistö lär ha deltagit i arbetsgruppens "förhandlingar". I likhet med Osmo Soininvaara (se "Radikal kommunreform. Den 3 juni 2011" och "Östersundomkommittén gav utlåtande. Den 18 juni 2011") läser Männistö in i regeringsprogrammet en radikal kommunreform. Genast efter att regeringsprogrammet hade offentliggjorts publicerade Männistö ett blogginlägg med rubriken "Kehyskunnat historiaan". Männistö nöjer sig inte med en sammanslagning av de fyra städerna i huvudstadsregionen, utan vill av rubriken att bedöma även inkludera kranskommunerna i den motropolregionens "starka primärkommun". Till kranskommunerna räknas normalt Helsingforsregionens övriga kommuner, eller Hyvinge, Kervo, Kyrskslätt, Nurmijärvi, Tusby, Träskända, Vichtis och Sibbo.
Jag återger valda bitar ur Männistös blogginlägg:


Väitän, että linjaukset piirtävät tahtotilan ja näyttävät suunnan kenties suurimmalle kunta- ja palvelurakenteiden reformille itsenäisen Suomen historiassa. ...

Järkevän ja aidosti toimintakykyisen kuntakentän luomiselle, tarvittaessa vaikka valtion toimesta, on esitetty vastalauseena kunnallinen itsehallinto. Itsehallinto ei kuitenkaan tarkoita kuntalaisten oikeutta päättää siitä, missä menee minkäkin kunnan raja. Itsehallinto tarkoittaa kuntalaisten oikeutta päättää siitä, mitä palveluita ja miten kunta asukkailleen tarjoaa. ...

Rikkomalla nykyiset kuntarajat palautamme siis demokratian ja todellisen itsehallinnon kunnille itselleen. ...

Tämä tarkoittaa yksiselitteisesti, että myös metropoli- ja pääkaupunkiseudun kunta- ja palvelurakenne uudistetaan.
Kommundirektören i Sibbo skrev igår några Twitteruppdateringar, där han kommenterade regeringsprogrammet. Den nya kommunreformen kan naturligtvis få radikala följder för Sibbo, men kommundirektören noterar att det i regeringsprogrammet inte finns några kvantitativa målsättningar för kommunernas storlek. När det gällde Paras-ramlagens krav på 20 000 invånare beviljade finansministeriet i ett brev författat av Arto Sulonen Sibbo dispens från kravet på minst ca 20 000 invånare. En motivering var att "Sipoo joutui ahdinkoon valtion omien toimenpiteiden takia." (Se "Bekräftelse. Den 19 maj 2008" och "Exitkriterier. Den 27 maj 2008".) Bilden ovan är en skärmdump från min mobil (Nokia E52 / Snaptu med Screen Snap).Google+ Followers