Metro från Mellungsbacka eller snabbspårväg. Den 17 februari 2010I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en artikel med rubriken "Halpa vai nopea raide itään?" I artikeln berättas det att "Virasto on päätynyt rajaamaan reittivaihtoehdot kolmeen: Mellunmäestä jatkuvaan metrolinjaan tai yksi- tai kaksihaaraiseen pikaraitiotiehen." En förgrenad snabbspårväg skulle enligt tidigare information innebära en snabbspårvägslinje även till Granö, som fortfarande hör till Sibbo. Om Snabbspårvägsaltenativet skriver Helsingin Sanomat dpock följande:


Raitiolinja alkaisi kummassakin vaihtoehdossa Itäkeskuksesta, missä se yhtyisi Raide-Jokeriin. Yksihaarainen vaihtoehto kulkisi Itäväylän ja Uuden Porvoontien suuntaisesti, kaksihaarainen raitiotie veisi pohjoisemmaksi.


Om den möjliga metrolinjen ger tidningen lite mera information, som dock motsvarar tidigare uppgifter:


Metrolinjalla olisi kaksi asemaa Vantaalla ja kolme Östersundomissa. Viimeinen asema olisi Sakarinmäen koulun tienoilla. Linjausta voisi myös jatkaa Sipoon puolelle Majvikiin asti.


Planerna på två metrostationer i Vanda gör att planeringen av hela Östersundom skulle dröja, ifall man gick in för metroalternativet. Enligt artikeln skulle en metrolinje kosta fyra gånger mera än en linje för snappspårväg, det vill säga 400 miljoner euro. Dess värre kan inte heller Helsingin Sanomat berätta så mycket mera om resultatet från utredningarna om spårvägsalternativ för Östersundom. Tidningen skriver att "Selvityksiä esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle parin kolmen viikon päästä, eikä virasto julkista linjakarttoja ennen kuin poliitikot ovat ne saaneet." Helsingin Sanomat vet vidare att berätta att "Vaikka Östersundomin raideliikennevaihtoehtoja esitellään poliitikoille jo ensi kuussa, päätöksen tekeminen jäänee ensi kesään."I dagens Helsingin Sanomat ingår även en text med rubriken "Itä-Uusimaa sai viimeisen oman maakuntakaavansa".I dagens nummer av Borgåbladet ingår en artikel med rubriken "Tunnel inte självklar lösning för järnvägen i Söderkulla". Texten ovan är ur artikeln. Miljöministeriet publicerade igår ett pressmeddelande med rubriken "Miljöministeriet fastställde landskapsplanen för Östra Nyland". Ur meddelandet framgår att landskapsplanen inte fastställde es för sydvästra Sibbos (Sipoon lounaisosaa) del. Motiveringen är intressant och tvivelaktig:


Miljöministeriet lämnade planen utan fastställelse till den del som gäller sydvästra Sibbo, eftersom området efter kommunsammanslagningen har hört till landskapet Nyland. Den nu fastställda planen gäller alltså inte heller området Östersundom.


Här till noteras vidare att "Besvären som gällde den inkorporerade delen av Sibbo avgjordes inte, eftersom området i sin helhet lämnades utan fastställelse." Det kan tilläggas att bostadsminister Jan Vapaavuoris roll i sammanhanget är synnerligen problematiskt. I meddelandet nämns även Sibbo storskog:


I planen har omfattande skogsområden som är av betydelse på landskapsnivå anvisats. Dessa utgör kärnområden med tanke på det ekologiska nätverket. Sibbo storskogs naturskyddsområde har beaktats. Det anges inte heller några områden för byggande i andra delar av Sibbo storskog.


Forststyrelsen publicerade i måndags ett pressmeddelande med rubiken "Yleisötilaisuudessa pohditaan Sipoonkorven alueen luonnonsuojelua ja virkistyskäyttöä tulevaisuudessa".


Google+ Followers