Dynamic Views. Den 21 juni 2011De gröna i  Vanda publicerade igår en nyhet med rubriken "Östersundomin suunnittelun lähtökohtana alueen luontoarvot". I nyheten eller inlägget berättas om De grönas bedrifter (saavutuksia) i samband med Vandas utlåtande över utkastet till gemensam generalplan för Östersundom. Jag citerar:

Vihreät ovat nostaneet esille, että yleiskaavan luonnoksessa tulee ottaa tarkasteltavaksi muitakin kuin metroon perustuvia joukkoliikennevaihtoehtoja, mm. pikaratikka, joka mahdollistaisi huomattavasti pienemmän asuinrakentamismäärän kuin metro.

Vihreiden aloitteesta Vantaan lausuntoon Östersundomin yleiskaavaluonnoksesta lisättiin seuraava teksti: “Kaava-alueen ekologisia ja virkistyskäyttöä palvelevia viherkäytäviä tulee leventää, etenkin Sipoonkorvesta Helsingin merenrannan Natura-alueille ja suunnitella tarvittava Porvoonväylän ja ratavarauksen ylittävä viheryhteys. Vantaan yleiskaavan mukaiset luonnonsuojelu- ja luo-alueet on otettava huomioon kaupunkirakenteessa. Vantaa pitää käynnistyvää Natura-vaikutusarviointia tärkeänä.”När jag för fem år sedan började blogga om fallet Sibbo använde jag mig av en Yahoos bloggtjänst, som utgjorde en del av den sociala nätverkstjänsten Yahoo! 360°. Det var en felbedömning. Yahoo! 360° konkurrerades ut av andra sociala medier och bloggtjänsten var inte speciellt välfungerande. Yahoo! 360° lades slutligen ner för två år sedan. Alla inlägg från min blogg på Yahoo! flyttade jag över till den nya bloggen på Blogger / Blogspot, men i de äldre inläggen finns det en hel del döda länkar. Blogger har helt överlägsna egenskaper och det hänger samman med att Blogger 2003 köptes upp av Google och integrerades med Googles andra tjänster. På Internet är Google helt suverän. Att konkurrera med Googles tjänster är mycket svårt, vilket även Nokia fått erfara den senaste tiden. Med Blogger är det som med Googles operativsystem för smarta mobiltelefoner Android. Förutom att bloggtjänsten Blogger är integrerad med Googles egna tjänster, finns det rikligt med appar eller gadges till tjänsten. Dessutom är Blogger gratis. I sig har jag ingenting speciellt emot Google, men bolaget börjar vara allt för dominerande på Internet. Ändå är jag smått entusiastisk över Googles tjänster, inte minst de som är integrerade med Blogger.
En av de nyaste egenskaperna hos Blogger /Blogspot är Blogger Dynamic Views med bl.a. obegränsad rullning. Genom att lägga till /view till adressen till denna blogg, http://wadenstrom.blogspot.com så att man får adressen http://wadenstrom.blogspot.com/view så kommer man till den "dynamiska" varianten av min blogg. Allra bäst fungerar dynamic views med Googles egen webbläsare Chrome, för vilken man kan installera Blogger Dynamic Views Chrome extension, via vilken man kan välja mellan de olika dynamiska visningslägena. Det lättaste sättet att oberoende av webbläsare nå de dynamiska lägena är att klicka på länken Dynamic Views  uppe i högra marginalen i denna blogg. En klick på denna länk leder till det förvalda läget Sidebar. Övriga fyra lägen kan väljas med en menyknapp.


Speciellt gillar jag lägena Mosaic och Flipcard.. På läget Mosaic kan man rulla ända ner till det första inlägget "Sibbo. Den 9 juli 2006".Visningsläget Flipcard har det förvalda läget Recent, men där till ytterligare tre lägen: Date, Label och Author.Label står för etikett. Visningsläget till ära har jag nu lagt till en ny etikett, generalplan, som står för inlägg som behandlar den gemensamma generalplanen för Östersundom.Google+ Followers