Inte före 2030-talet. Den 15 juni 2011


Rubriken på huvudnyheten på första sidan av dagens nummer av Borgåbladet lyder "Hoppet ställs till Sibboborna". Det är Sibbo kommun som i frågan om att driva frågan om ersättning via europeiska rättsinstanser ställer hoppet till enskilda kommuninvånare. Rubriken på artikeln inne i tidningen lyder "Människorättsdomstol alternativ för Sibboborna". Ämnet är så stort och betydelsefullt att jag återkommer till artikeln i ett senare inlägg. Det finns mera att rapportera från dagens tidningar. På paradsidan i dagens nummer av Helsingin Sanomat finns en nyhet med rubriken "Vantaa lipsuu Östersundomin kehittämisestä".Rubriken på artikeln inne i tidningen lyder "Vantaa löi jarrut itäjatkeelle". Dårraden lyder "Helsingin unelma Östersundomin pikakaavoituksesta on vaarassa" och underrubriken eller ingressen "Vasta valitun kaupunginjohtajan ajama muutos tuli yllätyksenä Helsingille."I artikeln kan man inledningsvis läsa att "Vantaa ei halua rakentaa metroa tai muutakaan Östersundomiin ennen 2030-lukua." I artikeln kam man vidare läsa följande:


Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Rautava (kok) ei ole yhtä kohtelias:
"Tämä tulee puun takaa ja vaikuttaa todella ihmeelliseltä. Tämä osoittaa, että Vantaan politiikka muuttuu Peltomäen myötä. Tähän palataan kyllä."
Pajuselle ja Helsingille erityisesti Östersundomin ranta-alueet välkkyvät varsin haluttuina uusina asuinkohteina

Det är dock inte i första hand Vandas nya stadsdirektör som ligger bakom Vanda stads linje. Kommittén i Vanda som övervakar Östersundom-kommitténs arbete har gett ett utltande om utkastet till gemensam generalplan och Helsingin Sanomat har nu kommit över dokumentet. Utlåtandet bör ha getts senast den 6 juni.


Helsingin Sanomat publicerade den 11 november en notis med rubriken "Vantaa asettaa poliitikkokaartin kaavatyötä vahtimaan" (Se "Pruukataan. Den 11 november 2010".) Livgardet har nu sagt sin åsikt. Jag torde återkomma till Vandas egen Östersundomkommité i ett senare inlägg. Sirpa Kauppinen (grön) har på Twitter kommenterat Jussi Pajunens uttalande i den aktuella artikeln.

Google+ Followers