Täysin Helsingin runnoma näkemys. Den 17 juni 2011

Att Vandas inställning till utkastet till gemensam generalplan för Östersundom fick publicitet kom kanske som en obehaglig överraskning för beslutsfattarna och tjänstemännen i Helsingfors, men Vandapolitikernas inställning till utkastet till generalplan bör ha varit känd. I mitt inlägg "9 mot 5. Den 5 april 2011 har jag redogjort för hur det gick till då stadsplaneringsnämnden i Vanda med rösterna 9 mot 5 röstade för att utkastet till gemensam generalplan kan läggas fram till påseende. Att majoriteten ansåg att utkastet kan läggas fram betyder inte att man fann det acceptabelt. Tvärtom lär medlemmarna i stadsplaneringsnämnden i Vanda ha varit eniga om att utkastet är ett missfoster. Jag citerar ur Sirkka-Liisa Kähäräs (sdp) nätdagbok från den 4 april:

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa käytiin vilkasta keskustelua Östersundomin yhteisen yleiskaavan luonnoksesta. Laitetaanko valmisteluaineisto nähtäville vai palautetaanko. Palauttamisesta jouduttiin äänestämään. Tilanne oli sikäli mielenkiintoinen, koska kaikki olivat sitä mieltä, valmisteltu esitys oli torso, täysin Helsingin runnoma näkemys asiasta, ylimitoitettu suunnitelma ja että siinä esim. viherkäytävät olivat alimitoitetut. Asia päätettiin laittaa nähtäville.

Sosialidemokraattien kanta oli, että laitetaan luonnos valmisteluaineistoineen nähtäville, niin saadaan julkinen kansalaiskeskustelu aikaan ja että siihen tulee eri yhteisöiltä kommentteja, joita voidaan pitää myös paremman esityksen pohjana. Palauttamiseen ei sosialidemokraattisessa ryhmässä luotettu, koska huonohkoa esitystä on turha parsia muutamalla hyvällä kohdalla kokoon ja asia jäisi ylikunnallisen virkamiestyöryhmän valmisteluun, jossa Helsingin edustus on hyvin vahva.

Samtidigt med utkastet till gemensam generalplan diskuteras utkastet till landskapsplan, inte minst för Östersundoms del.De gröna i Nyland publicerade i tisdags ett pressmeddelande med rubriken "Tiedote: Vihrealueet Uudenmaan vetovoimatekijä", där man betonade betydelsen av grönområden. Jag citerar ur pressmeddelandet:

Vihreä ryhmä haluaa kiinnittää huomiota maakuntakaavan ohjaavaan  vaikutukseen viheralueiden osalta.  Seudullinen viherkehä on yksi  Uudenmaan vetovoimatekijöistä ja sen elinvoimaisuus on turvattava myös maakuntakaavassa. Tulevassa kaavassa erityisesti Östersundomin alueen ekologiset yhteydet merenrannan Natura-alueilta Sipoonkorven  kansallispuistoon tulee varmistaa vahvoina.

Sipoon Sanomat publicerade i måndags på tidningens webbplats en förkortad version av artikeln  "Sipoon ja Helsingin korvauskiistan jatkoa pohditaan syksyllä", som ingår i senaste nummer av tidningen. (Se "Inte nog. Den 13 juni 2011".)

Google+ Followers