Matti Visanti på Storören. Den 12 juni 2011I gårdagens blogginlägg "Östersundomin Sipoonranta. Den 11 juni 2011" noterade jag att Yle lyfte fram "Sibbostrand" i samband med en nyhetstext om Helsing Yrittäjäts syn på planeringen av Östersundom. Att texten illustrerades med bilder från Storören och Lillören i Sibbo har sin förklaring. Helsingin Yrittäjät gjorde med båt ett besök till "Sibbostrand", för att söka "information och idéer om hur områdetets möjligheter". På plats fanns Yle och Uudenmaan uutiset, som sände ett inslag med rubriken "Östersundomin yleiskaavaluonnos on valmistunut" (Yle Arenan) i nyhetssändningen på fredag kväll. Dess värre finns det i stordistriktet Östersundom (inkorporeringsområdet) inga motsvarande stränder. Sibbostrand representerar väl de falska förväntningar som man i Helsingfors haft på Östersundom som ett område nära havet. Närheten till havet är enligt Uudenmaan uutiset områdets trumfkort:, men dess värre ligger havet närmare i Botby gård (Puotila), Kasberget och Rastböle än i stadsdelen Östersundom.
Med på Helsingin Yrittäjäs exkursion var även direktören för Östersundomprojektet Matti Visanti.I inslaget i Uudenmaan uutiset intervjuas Visanti på byggarbetsplatsområdet Storören, som om det var en del av hans eget projekt. Visanti sade bl.a. att avsikten är att göra (en) riktig stad, som baserar sig på spårvägstrafik, kanske på metro, kanske på svabbspårväg.

Visanti uttalar sig alltså som om valet mellan metro och snabbspårvagn skulle vara öppet. I verkligheten har Helsingfors stadsplaneringskontor och Östersundomkommittén gått in för att det är metroalternativet som gäller i generalplanen. Den kurviga metrolinjen behövs för att omvandla friluftsområden till bostadsområden. När generalplanen är godkänd torde man ändå gå in för en snabbspårvägslinhe längs Österleden / Nya Borgåvägen.I mitt inlägg "Östersundomkommittén ger utlåtande. Den 10 juni 2011" noterar jag Helsingfors stadsplaneringsnämnd på föredragningslistan för sitt senaste möte hade ett ärende med rubriken "Lausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta". Ärendet bordlades med en vecka. Däremot tog man beslutet att förorda ett undantagstillstånd. (Se bilden ovan.) Det ser ut som om man efter att utkastet till generalplan blivit färdigt har ändrat linje då det gäller att bevilja undantagstillstånd på området där det råder byggnadsförbud. Lite intressant är det att undantagslovet motiveras med ett utkast till generalplan, som ännu inte har godkänts ens som utkast.

En motsvarande ansökan till undantagslov avslog stadsplaneringsnämnden på sitt möte den 14 april med motiveringen att "haettu toimenpide aiheuttaa haittaa yleiskaavan ja alueelle laadittavien asemakaavojen laatimislle", trots att de juridiska grunderna för ett undantagstillstånd denna gång torde ha varit starkare. Här ansvände man som kartbotten samma del av utkastet till generalplan som nu. Vad som inte framgår ur utkastet till generalplan är att fastigheten som inte beviljades undantagslov ligger i vägen för det ena av de två alternativa snabbspårvägslinjerna.


Google+ Followers