Inget ställningstagande för metro. Den 22 juni 2011


Helsingforsregionens miljötjänster (Helsingin seudun ympäristöpalvelu, HSY) antog på sitt möte den 17 juni ett ställningstagande angående beredningsmaterialet för den gemensamma generalplanen för Östersundom. Förslaget till utlåtande och det antagna utlåtandet hittas i mötesprotokollet. Speciellt avsnittet "Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen" är intressant. Enligt förslaget i föredragningslistan fanns här ett stycke som löd enligt följande:

Alueen liikenneratkaisuna on vähäpäästöinen raideliikenneratkaisu, metro. Alueella varaudutaan 65 000 - 70 000 asukkaaseen 30 - 40 vuoden aikajanalla. Metroinvestoinnin kannattavuuden kannalta asukasmäärän toteutuminen on tärkeää. Metro palvelee tulevaisuudessa parhaiten Helsingin keskustan suuntaan ja mahdollisesti Etelä-Espooseen matkustavia asukkaita ja erityisesti työmatkaliikennettä. On tärkeää panostaa metron houkuttelevuuteen, jotta se toimisi kilpailukykyisenä liikkumismuotona henkilöautoliikenteelle. Alueen toteuttamisessa onkin tärkeää, että metro rakennetaan samassa aikataulussa asuinrakentamisen kanssa, jotta asukkailla on mahdollista käyttää vähäpäästöistä joukkoliikennettä heti alueelle muuttaessaan. Myös suunnitellut, tehokkaat joukkoliikenteen poikittaiset yhteydet kehäteille on syytä järjestää samassa aikataulussa. On hyvä, että liikkumistarvetta pyritään tietoisesti vähentämään myös alueen työpaikkaomavaraisuutta ja palveluita kehittämällä.

På förslag av föredragande, verkställande direktör Raimo Inkinen ändrades det aktuella stycket så att det i det slutliga utlåtandet lyder enligt följande:

Alueen toteuttamisessa onkin tärkeää, että raideliikenne rakennetaan samassa aikataulussa asuinrakentamisen kanssa, jotta asukkailla on mahdollista käyttää vähäpäästöistä joukkoliikennettä heti alueelle muuttaessaan. Myös suunnitellut, tehokkaat joukkoliikenteen poikittaiset yhteydet kehäteille on syytä järjestää samassa aikataulussa. On hyvä, että liikkumistarvetta pyritään tietoisesti vähentämään myös alueen työpaikkaomavaraisuutta ja palveluita kehittämällä. Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster vill alltså inte ta ställning för en metrolinje. Däremot vill man fortfarande att spårvägsförbindelse byggs enligt samma tidtabell som bostadsbyggandet. I mitt inlägg "Östersundomkommittén gav utlåtande. Den 18 juni 2011" har jag noterat att Östersundomkommittén inte vill ha några dylika förpliktelser i landskapsplanen.

Google+ Followers