Helibanans station. Den 2 juni 2011


I dagens nummer av Borgåbladet ingår en artikel med rubriken "Borgå vill beaktas i Östersundomplan". Stadsutvecklingsnämnden i Borgå beslöt på sitt möte i tisdags ge ett utlåtande om utkastet till gemensam generalplan för Östersundom i enlighet med förslaget i föredragningslistan. I utlåtandet, som kan läsas som en bilaga till föredragningslistan, att "Borgå stad anser att man bör bereda sig på att bygga tilläggsfiler på Borgåleden och Nya Borgåvägen och på att bygga filer för kollektivtrafiken" och att "Speciellt viktigt för hela utvecklingskorridoren Helsingfors-Borgå är att man behåller reserveringen för Helibanan och dess stationer."Statsrådet, det vill säga expeditionsregeringen, beslöt igår vid sitt allmänna sammanträde att förverkliga markaffären med Helsingfors stad, där staten avstår från fastigheter i Vik i utbyte mot mark i Sibbo storskog. Om den aktuella affären har jag skrivit speciellt i inlägget "17 fastigheter. Den 16 maj 2011".Yle publicerade igår nyhetstexter med rubrikerna "Markbyte utvidgar nationalparken i Sibbo storskog" och "Sipoonkorven kansallispuisto laajenee maanvaihdolla".
Ett inslag om statrdets beslut ingick även i gårdagens sändning av Uudenmaan uutiset.


Google+ Followers