Stadsekologi. Den 4 juni 2011


På webbplatsen Yhteinen Östersundom publicerades häromdagen en nyhet med rubriken "Kaupunkiekologinen ohjelma kokosi luontoasiantuntijat keskusteluun". Helsingfors stadsplaneringskontor arrangerade i tisdags ett seminarium om "stadsekologi". I seminariet deltog även Yrjö Haila, som talade om "Östersundomin kaupunkiekologinen ohjelma". Det är Haila som anvarat för den kontroversiella utredningen "Östersundomin osayleiskaavan kaupunkiekologinen ohjelma".Helsingfors stadsstyrelse har på föredragningslistan för sitt möte på måndag ett ärende med rubriken "Lars Alfred Palmbergin perikunnan poikkeamishakemus". Ansökan om undantagslov gäller en byggnad på Ribbingö. Fastigheten ligger invid en fastighet som staden köpte ifjol. (Se "Vaihtokohde. Den 15 juni 2010".) Föredragandes förslag är det samma som statplaneringsnämndens beslut, nämligen att undantagslov beviljas för en tillbyggnad. Ett beviljande av undantagstillstånd skulle här verkligen vara ett undantag. Det verkar finnas ett behov att blidka arga markägare på inkorporeringsområdet.


Google+ Followers