Över 80 % för fortsatt process. Den 7 juni 2011

Över 80 % av dem som svarade på invånarenkäten i Sibbo anser att kommunen skall driva frågan om ersättning vidare. Det kan man läsa i dagens nummer av Helsingin Sanomat. Rubriken på paradsidan lyder "Sipoolaiset vaativat korvauksia", medan rubriken på själva nyhetsartikeln lyder "Sipoolaiset haluavat taistella yhä korvauksista".Resultatet från enkäten skall idag presenteras för kommunfullmäktige i Sibbo, men Helsingin Sanomat har alltså kommit över resultatet. Tidningen kan bl.a. berätta att 572 personer besvarade enkäten och att endast 49 av dem som besvarade enkäten var under 30 år. Helsingin Sanomat har talat med kommunstyrelseordförande Ari Oksanen (saml), som säger att "Itse olin sitä mieltä, ettei kannattaisi enää lähteä tätä ajamaan, mutta nyt täytyy keskustella." Intresset för att driva frågan vidare torde vara minst på Samlingspartitiskt håll. Det är främst inom Samlingspartiet som man velat skylla förlusten av Östersundom på kommunens egen (gamla) ledning och politik.

I bildtexten säger Glenn Saloranta att "Jotenkin minun oikeuskäsitykseen ei mahdu, että kunta voi viedä noin paljon alueita liki korvauksetta". Salorantas åsikt och resultaten från enkäten uppvägs av fyra åsiktsyttringar av personer som verkar vara dåligt insatta i frågan.

Efter att Helsingin Sanomat publicerat resultaten kommenterade kommundirektör Mikael Grannas "Östersundom invånarenkäten" i ett par twitterinlägg före åtta på morgonen. Grannas tycker att de registrerade svaren var ganska få och han berättar att aktiviteten var lite större på svenskt håll.
Det är skäl att notera att den aktuella rådgivande enkäten inte motsvarar en rådgivande folkomröstning eller ens en opinionsundersökning. Däremot ger resultatet från enkäten beslutsfattarna i Sibbo fullmakt att driva frågan om ersättning vidare trots dåliga odds.

Google+ Followers