Året 2009. Den 2 januari 2010


I det senaste numret av Sipoon Sanomat finns en sammanfattning av år 2009. Rubriken är nogot komisk: "Lounais-Sipoo meni, jäähalli tuli". I artikeln heter det att Sibbo förlorade 5 000 hektar. I verkligheten var det knappt 3 000 hektar eller 30 kvadratkilometer. Däremot skulle Helsingfors stads förslag ha inneburit en förlust på cirka 5 000 hektar. I artikeln nämns att frågan om ersättning inte ännu är löst och att förhöjningen av skattesatsen är en följd av gränsändringen. Klicka på bilden ovan för att läsa om områdesförlusten. I artikeln omnämns även "striden" om Sibbo storskog. Jag citerar:


Sipoonkorven tulevaisuudesta puhuttiin vuoden varrella moneen otteeseen. Alkuvuodesta muun muassa viriteltiin kansanliikettä kansallispuiston perustamiseksi.


Google+ Followers