Erittäin poikkeuksellinen toimintamalli. Den 3 januari 2010


I veckoslutets nummer av Helsingin Uutiset ingår en artikel med rubriken "Helsinki ja Vantaa sopivat itäosien kaavan tekotavasta". Samma artikel har i Vantaan sanomat publicerats under rubriken "Vantaa ja Helsinki sopivat itäosien kaavan tekotavasta". Artikeln anknyter till artikeln "Sipoon liitosmaista kova kaavoitusriitta" ("Helsinki ja Vantaa riitelevät Sipoon liitosmaiden kaavoituksesta") från den 2 december. (Se "Strid om planeringen. Den 3 december 2009".) I artikel hävdas det att "Helsingin ja Vantaan johtomiehet löisivät sovun Sipoon liitosalueiden kaavoituksen etenemistavasta, mutta riidat kytevät ratkaisujen sisällöstä". På våren skall ansvariga planerare lägga fram en utredning (rakenneselvitys), utgående från vilken man skall bedömma huruvida det finns förutsättningar för en gemensam delgeneralplan. De mest centrala delarna i utredningen är, enligt Helsingin uutiset, avgränsningen av Sibbo storskog, Natura-områdenas öde och dragningen av spårvägsförbindelser. Om städerna kommer överens skall man sedan inleda den egentliga planläggningen. Delgeneralplanen skall sedan godkännas av ett gemensamt beslutsorgan. Hur detta organ skall tillsättas och se ut torde vara en öppen fråga. Helsingin uutiset kallar det hela för "erittäin poikkeuksellinen toimintamalli", men förfarandet stöder sig på den nya markanvändnings- och byggnadslagen, som beretts under ledning av Jan Vapaavuori. Enligt den nya lagen skall städerna i huvudstadsregionen (dit Sibbo och Granö inte hör) utarbeta en gemensam generalplan. Hur beslutsprocessen skall gå till säger lagen inte.


I artikeln i Helsingin Sanomat noteras det att stridigheterna om innehållet i planen inte nödvändigtvis står mellan de berörda städerna, utan mellan de politiska partierna. Om man inte kommer överens om en gemensam generalplan, måste planläggningen grunda sig på landskapsplanen. Enligt Helsingin uutiset skulle det födröja planeringen med två eller tre år. Vad Helsingin Sanomat denna gång inte nämner är att även Sibbo är en part, ifall Granö inkluderas i den gemensamma delgeneralplanen.


Google+ Followers