Helsingfors växer mot Borgå. Den 4 januari 2009


Helsingin uutiset har bättre än något annat medium bevakat planerna kring en gemensam delgeneralplan för inkorpopreringsområdet med omnejd. Däremot har tidningen inte i högre grad uppmärksammat ramplanen för kustområdet mellan Helsingfors och Borgå. Den 30 december publicerade tidningen dock en notis med rubriken "Helsinki kasvaa kohti Porvoota". Vad tidningen syftar på är att stadsbebyggelsen i Helsingforsregionen utvidgas i riktning mot Borgå. Man kan dock fråga sig om inte Helsingfors stad har några baktankar bakom ramprogrammet eller "utvecklingsprogrammet Helsingfors-Borgå". Att flytta stadens gränser ytterligare österut?


Google+ Followers