Statssekreterare. Den 31 januari 2010


Osmo Soininvaara har i ett blogginlägg med rubriken "Vanhasen jääviys yhdentekevää" igår kommenterat den nu aktuella frågan om Matti Vanhanen. Jag citerar:


Valtioneuvoston käsittely on yleensä puhdas seremoniallinen tapahtuma, joka kestää noin kymmenen sekuntia. Se, että joku ministereistä ilmoittaa esteellisyytensä osallistua tuohon seremoniaan, on tyhjänpäiväinen muodollisuus. Poliittisesti tuohon rahanjakoon pyritään kyllä vaikuttamaan ja vaikutetaankin, mutta se ei tapahdu valtioneuvoston istunnossa. RAY-avustusten tosiasiallinen poliittinen käsittely tapahtuu, paitsi RAY:n hallituksessa, ministereiden osalta sosiaalipoliittisessa ministerivaliokunnassa. Varsinaisia riitapukareita ovat poliittiset sihteerit, muitta kyllä ministereillekin riideltävää jäi. Vaikka joku ministeri jäävää itsensä valtioneuvoston seremoniassa se ei toisaalta estä häntä vaikuttamasta päätökseen ennen valtioneuvoston istuntoa. Vaikka ministeri olisi esteellinen, poliittinen sihteeri ei sitä ole.


I inlägget "Sudetområde. Den 6 januari 2010" skrev jag om "gänget kring kommunminister Mari Kivinemi", som Jacob Söderman låteit förstå att är politiska myglare. Jag har i flera blogginlägg påpekat att fastän Mari Kiviniemi jävade sig som kommunminister i Sibbofrågan, så var det hon som garanterade att inrikesministeriet, trots en undermålig och skandalös framställning, förde initiativet vidare till statsrådet. Då det begav sig var Timo Reina kommunminister Kiviniemis statssekreterare. Reina hade tidigare varit kommunminister Hannes Manninen specialmedarbetare. Det var Reina som tillsammans med Arto Sulonen gav "närmare information" efter utnämningen av Pekka Mylyniemi till kommunindelningsutredare, medan Reinas efterträdare som stadssekreterare fungerade som utredningsmannens kontaktperson. För övrigt har även Reina fått valbidrag från Nuorisosäätiö, där Reina är styrelsemedlem. Det kan tilläggas att Reina är förvaltningsdirektör vid finansierings- och utvecklingscentralen för boendet Ara, som understött Nuorisosäätiö. Han var tjänsteledig fån Ara till slutet av år 2009, fastän han avgick som statssekreterare redan i början av november.I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en notis med rubriken "Sipoonkorvesta vähän tuloja".I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår även en notis med rubriken "Kapellvikenin lintulahdesta halutaan tehdä luonnonsuojelualue". Det är alltså Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (ELY-centralen) som driver på en fredning, medan stadsplaneringsnämnden i Helsingfors är emot.

Google+ Followers