Yleinen etu. Den 21 januari 2010


Helsingin Sanomat har idag publicerat en artikel med rubriken "Lehtomäki ei tyrmää rakentamista Kapellvikenin Natura-alueelle". Enligt artikeln tar miljöminister Paula Lehtomäki inte avstånd från planerna på att bygga bostäder på Natura-området vid Kapellviken. Jag återger här början av artikeln:

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki (kesk) ei torju Helsingin suunnitelmaa rakentaa asuntoja Kapellvikenin Natura-alueelle Östersundomiin.

"Natura-alueella rakentaminen ei ole kiellettyä, vaan on pohdittava, kuinka se haittaa alueen luontoarvoja", hän sanoo. "Jos haitta Kapellvikenissä on vähäinen, ei rakentamiselle välttämättä ole esteitä."

Kapellviken on suojeltu linnustonsa takia. Suomen luonnonsuojeluliiton ja WWF Suomen mukaan alueelle rakentaminen vahingoittaisi lintuja merkittävästi.

Luontoarvoja vakavasti heikentävät hankkeet ovat sallittuja vain, jos niitä vaatii "erittäin tärkeä yleinen etu". Lehtomäen mukaan ei pidä sulkea pois sitäkään mahdollisuutta, että Helsingin laajentumishalu olisi tällainen tärkeä yleinen etu.

"Valtioneuvosto on jo kertaalleen pitänyt itäsuunnan rakennushankkeita niin tärkeinä, että on tehnyt erittäin poikkeuksellisen päätöksen kuntarajan siirrosta. On johdonmukaista, ettei nyt torjuta sitä, että tässäkin voisi olla painava yhteiskunnallinen intressi", Lehtomäki sanoo.

Tillsammans med ovannämnda artikel har Helsingin Sanomat publicerat en kortare text med rubriken "Tärkeä yleinen etu sallii Natura-alueen vahingoittamisen". Här kan man bl.a. läsa följande:


Natura-alueilla suojellaan EU:n turvattavaksi määrittelemiä luontotyyppejä ja lajeja. Suojelualueiden luontoarvoja rajusti heikentävä toiminta, kuten rakentaminen, on sallittu vain, jos taustalla on "erittäin tärkeä yleinen etu", eikä muita vaihtoehtoja toiminnalle ole.

I gårdagens Uudenmaan uutiset på YLE TV2 ingick ett inslag om inkorporeringsområdet och det aktuella förslaget att bebygga ett Natura-område. (Se Yle Arenan.)Tidigare igår publicerade Yle en artikel med rubriken "Rakentaminen ja luonnonsuojelu vastakkain Itä-Helsingissä". Jag citerar ur artikeln:


Lähiaikoina on valmistumassa esiselvitykset Östersundomin raideratkaisusta. Vaihtoehtoina ovat joko metron jatkaminen tai pikaraitiotie Itäkeskuksesta itään.

Valtaosa uudesta asutuksesta sijoittuu Porvoon moottoritien ja Uuden Porvoontien väliselle alueelle sekä Landbon asuinalueelle, kertoo Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikkö Tuomas Rajajärvi.

– Meidän ajatus oli se, että säilytetään tää Sipoonkorpi mahdollisimman kokonaisena ja sitten nämä naturat muodostaisivat tavallaan viherkäytäviä, jotka yhdistäisivät tämän ison Sipoonkorven mereen.

– Sitten on tullut esille myös sellaisia asioita, että voisiko jonkun osan Natura-alueesta korvata jollain toisella, jonkun mahdollisen metroaseman ympäristössä vaiko ei. Suomessa ei ole koskaan tällaista tilannetta ollut, että oltaisiin pohdittu onko naturalle vaihtoehtoja. Muualla Euroopassa kyllä, Rajajärvi tähdentää.


Google+ Followers