Esiselvitys. Den 15 januari 2010


Helsingfors stads har av Sito Oy betällt en utredning under rubriken "Itämetron jatke, esiselvitys" och av WSP Finland Oy en utredning under rubriken "Liitosalueen pikaraitiotien esiselvitys". Både utredningarna skall vara färdiga i slutet av denna månad, men på Internet finns redan dokument med titlarna "Itämetron esiselvitys" och "Liitosalueen pikaraitiotien esiselvitys". Dessa dokument är från slutet av år 2008 hänger samman med offerttävlingar för utredningarna eller "föruträdningarna".I båda de ovannämnda dokumenten ingår kartan nedan, som jag publicerat i blogginägget "Metrolinje längs väg 170. Den 13 september 2008".
I dokumnetet "Itämetron esiselvitys" presenteras faktiskt tre alternativa metrolinjer, var av ett innebär en linje frän Östra centrum längs Österleden (väg 170) österut. Man har t.o.m. gjort en bild av en föreställd metrostation i ett villaområde i Botbyåsen.
Speciellt realistiskt förefaller det inte med en tredje förgrening och en metrolinje ovan marken över Botbyåsen. I de ett år nyare dokumenten "Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma" och "Helsinki-Porvoo liikenteellisen arvioinnin esittelyaineisto" representerar spårvägsförbindelsen längs Österleden uttryckligen en snabbspårvägsförbindelse. I dokumnetet "Itämetron esiselvitys" heter det för övrigt att "Tässä työssä oletetaan metroa jatkettavan Sipoon alueelle Söderkullaan saakka." Det är intressant med tanke på att utredningsman Pekka Myllyniemi inte gav några andra argument för att det inte räckte med ett mindre inkorporeringsområde än att ett mindre område hade krävt samarbete med Sibbo för att förverkliga en förlängning av Östmetron. Jag citerar ur Myllyniemis utredning:


Metron toteuttamisessa tarvitaan joka tapauksessa yhteistyötä Helsingin ja Vantaan kesken sekä valtiota osarahoittajana. Jos lisäksi tarvittaisiin erityisesti metrosta toteuttamisen vaatimaa yhteistyötä Sipoon kanssa, metron toteuttaminen saattaisi muodostua päätöksenteossa pitkäaikaiseksi ja monimutkaiseksi.

Näin tarkasteltuna Vaihtoehto 1:n mukainen alue ei ole riittävän suuri, vaan sitä on laajennettava itään.


Speciellt snabbt ser det i varje fall inte ut att gå med beslutet om en eventuell metrolinje.


Google+ Followers