Lungor. Den 16 januari 2010


Finlands - Naturskyddsförbund (Suomen luonnonsuojeluliitto, SLL) har öppnat nya sidor för Sibbo storskog. Rubriken är "Sipoonkorpi – pääkaupunkiseudun toinen keuhko". På sidorna tar SLL ställning för en nationalpark. På startsidorna noteras bl.a. att "Alueeseen liittyvät luontevasti viherkäytävineen Mustavuori-Östersundomin Natura-alue."


Google+ Followers