Malm och Sibbo. Den 13 januari 2010

I dagens nummer av Borgåbladet ingår en notis med rubrikem "Antti Kaikkonen vill att Malms flygplats blir kvar". Kaikkonen var på besök i Borgå och uttalandet kan ses mot bakgrunden av att man i Borgå motsätter sihg ett flygfält innanför den egna stadens gränser. Å andra sidan har det sedan Matti Vanhanens korta period som försvarsminister i Anneli Jäätteenmäkis regering varit Centerns linje att flygplatsen i Malm bör bevaras. Borgåbladet noterar att Helsingfors enligt Kaikkonen inte lägre behöver Malm för bostadsbebyggelse eftersom staden redan fått en ndel av Sibbo. I Kaikkonens ställningstagande eller meddelande "Kaikkonen: Malmin lentokenttä pysyköön paikallaan!" nämns dock inte Sibbo. Däremot nämner Kaikkonen Sibbo i sitt blogginlägg "Terveisiä Porvoosta". Jag citerar:


Helsingin kaupunki on havitellut Malmia asuinkäyttöön. On kuitenkin todettava, että Helsinki on saanut juuri huomattavasti uusia maa-alueita asuinkäyttöön Sipoosta.


Fastän Kaikkonen vill bevara flygplatsen i Malm, motsatte han en inkorporering av sydvästra Sibbo. Kervos och Träskändas initiativ till en inkorporering av delar av Tusby gav Kaikkonen extra starka skäl att motsätta sig annekteringen av Östersundom. Centern i Helsingfors såg däremot ett samband mellan Sibbofrågan och Malms öde. För Centern i Helsingfors lyckades Vanhanen få Sibbofrågan att förefalla handla just speciellt om Malms framtid, medan Sibbofrågan för Vanhanen själv liksom för Hannes Manninen i första hand handlade om att rädda kommunreformen och den egna ministerportföljen.


Google+ Followers