Inte tillfrågade. Den 12 januari 2010

I flera blogginlägg har jag påpekat att Matti Vananen i juni 2006 hävdade att "centergruppen" stöder Helsingfors initiativ till en ändring i kommunindelningen. Enligt min åsikt var det huvudsakliga syftet med påståendet att pressa Sibbo att gå med på att avstå från ett mindre område än Helsingfors föreslog. Speciellt för Centern, men kanske även för Sfp, hade det varit viktigt att kommunfullmäktige i Sibbo formellt frivilligt hade gått med på en inkorporering. Dess värre stämmer det inte att Centergruppen stödde Helsingfors initiativ. De som stödde initiativet var tre centerministrar: Vanhanen, Hannes Manninen och Mari Kiviniemi. Eventuellt var ordföranden för Centerns riksdagsgrupp Timo Kalli personligen även införstådd. Å andra sidan torde ytterst få representanter för Centerns ha tillfrågats.


Kommunminister Hannes Manninen hade aldrig stött en tvångsinkorporering, om det inte hade varit för att uppnå en överenskommelse om kommunreformen. Hade inkorporeringen inte förverkligats, hade det knappast stiftats en ny kommunindelningslag, som fortsättningsvis omöjliggör tvångssammanslagningar av hela kommuner. Nu skrevs kommunindelningslagen, enligt Kiviniemis uttalande, så som "man" kommit överens om. Med tanke på hur viktigt det är för Centern att tvångssammanslagninga (utan speciallag) fortsättningsvis inte är möjliga, är det anmärkningsvärt att så väl Mauri Pekkanen som Paavo Väyrynen riskerade överenskommelsen genom att rösta emot inkorporeringen. Hade Pekkarinen och Väyrynen varit invigda i kopplingen mellan Sibbo och KSSR hade de knappast så hårt motsatt sig inkorporeringen.Google+ Followers