Nöjd Östersundombo. Den 5 januari 2010

Yle Östnyland har idag publicerat en text med rubriken "Östersundombo ett år efter annekteringen". Radio Vega Östnyland har intervjuat Ben Fuchs, som säger sig ha kämpat för en lättrafikled till Björnsö i tio år. Jag citerar:


Östersundombon Ben Fuchs är ändå nöjd med hur det gick. Han tröttnade på att kämpa med Sibbo kommun om planering, byggnadsrätter och lättrafikleder.

Fuchs säger sig redan från början ha varit för en inkorporering. Fuchs intervjuades av Hufvudstadsbladet i samban med kommunalvalet. "Äntligen ska vi väl kunna få vår lättrafikled mellan skolan och Björnsö", var då Fuchs kommentar den gången.


Till saken hör att det varit vägverket som ansvarat för Björnsövägen. Helingfors har ansökt om att göra så väl Nya Borgåvägen/ Österleden som Björnsövägen till gator som underhålls av staden. Fortfarande är det vägverket som förvaltar och ansvarar för underhållet av Österleden öster om Östra centrum. (Se "Från landsbygd till stad. Den 12 december 2008".) I Botby fanns det vid Österleden ännu för några år sedan ett avsnitt som saknade lättrafikled. I Hertonäs och på Brändö, där Österleden är en stadens "gata", saknas det å andra sidan fortfarande lättrafikled längs Österleden.


Google+ Followers