Fantasier. Den 30 januari 2010


Vihreä lanka publicerade igår en artikel med rubriken "Projektipäällikkö toppuuttelee Östersundomin Natura-kohua". Jag citerar ur artikeln:


Helsingin Östersundom-projektia luotsaava Matti Visanti rauhoittelee Natura-alueille rakentamisesta noussutta keskustelua.

”Nyt käytävä keskustelu ei perustu mihinkään todelliseen ehdotukseen. Mitään ei ole piirretty tai esitetty, vaan kyse on pelkistä mielikuvista.” ...

Visanti muistuttaa, että virkamiehet tekevät esityksiä, mutta päätöksien tekeminen jää poliitikoille.

”Poliitikot päättävät, mikä on tärkeysjärjestys. Eikä siihen ole olemassa mitään oikeaa vastausta”, Visanti sanoo.

Hän toivoo järkeä julkisuudessa asiasta käytävään keskusteluun.

”Nyt esitetyissä puheenvuoroissa ei ole päätä eikä häntää. Toivoisin, että joku esittäisi uusia näkökulmia. Siitä olisi meillekin apua.”

Enligt Matti Visanti baserar sig alltså diskussionen inte på några verkliga förslag. Det handlar bara om fantaier (mielikuvituksia). Om det är de allmänna föreställningarna eller Visantis egna skisser som är fantasier får jag inte klart för mig. Menar Visanti att stadsplaneringskontorest skisser i Visantis presentation "Östersundom- projektin haasteita" (se "Storskogen eller Natura? Den 3 september 2009") bara är "fantasier". Bilderna nedan över området som hör till Natura-området är ur denna presentation.Visanti har själv i Helsingin Sanomat föreslagit att exploatera området som hör till Natura-området Kapellviken exploateras för bostadsbebyggelse. Bostadsminister Jan Vapaavuoris specialmedarbetare Tatu Rauhamäki har lika så i offentligheten föreslagit att man utreder möjligheten att offra Natura-områden i Östersundom. Att det fanns dylika planer antyddes redan på Centerns valmöte i Östersundom i oktober 2008. (Se "Kommunministern tvår sina händer. Den 4 oktober 2008".)Mari Kiviniemi är enligt en färsk opinionsundersökning den populäraste kandidaten till Centerns ordförandepost. Resultat kan väl ganska långt förklaras av att Paavo Väyrynen tillsvidare är Kiviniemis enda officiella motkandidat. Kretsen kring Kiviniemi förefaller även medvetet dra nytta av detta förhållande. I en kolumn med rubriken "Vanhanen är äldst" i tisdagens nummer av Hufvudstadsbladet benämner Björn Månsson Kiviniemi "den i Sibbo- och Karlebyfallen diskvalificerade Kiviniemi". Jag håller med Björn Månsson om att Kiviniemis agerande i fallet Sibbo gör henne olämplig som statsminister, men Månssons diskvalificering av Kiviniemi är intressant med tanke på att hon som minister "jävade" sig i Sibbofrågan. Det är väl i riksdagen ingen större hemlighet att Kiviniemi utnämndes till kommunminister för att garantera att inkorporeringen förverkligades enligt överenskommelse.


Google+ Followers