Miksi? Den 1 januari 2010


Ledaren i gårdagens nummer av Sipoon Sanomat har rubriken "Miksi vain Sipoosta saa viedä maata?" I ledarartikeln görs en jämförelse mellan å ena sidan "Ristikytö", som Kervo och Träskända ville dela på men inte fick och å andra sidan Östersundom, som Helsingfors fick röva åt sig. I ledaren vänder sig Riitta Ketolo direkt till kommunminister Mari Kiviniemi med frågan "Miksi?" Jag återger här valda delar ur artikeln:


Kun se oli saanut haluamansa, vasta siinä vaiheessa maanryöstöstä alkoi paljastua myös huonoja puolia: osa alueesta onkin suojeltu, osa alueesta oonkin huonosti rakentamiseen kelpaavaa ja niin edelleen. Sipoonkorven puolestapuhujiakaan ei tahtonut löytyä tarpeeksi edes niistä ryhmistä, joiden uskoisi sitä ehdottomasti haluavan. ...

Sipoolaiset tuntevat aluemenetyksen suorasti rahakukkarossaan: verojen korotuksina ja osin myös palvelujen heikennyksinä.


Google+ Followers