Sipoonkorven kansallispuisto – nyt! Den 29 januari 2010


Forststyrelsen publicerade igår ett pressmeddelande med rubriken "Sipoonkorpi merkittävä luontokohde pääkaupunkiseudun retkeilijöille - kävijätutkimus julkaistu". Med anledning av meddelandet har Vihreä lanka publicerat en artikel med rubriken "Kävijät haluavat Sipoonkorvesta kansallispuiston".Den 24 febbruari arrangerar riksdagens miljö- och naturgrupp ett seminarium om Sibbo storskog, Sipoonkorven kansallispuisto - nyt!


Den 18 december höll Jacob Söderman i riksdagen ett anförande, som han publicerat under rubriken "SFP och De gröna stödde inte anslag för grundandet av nationalparken i Sibbo storskog". Jag citerar ur anförandet:


Aivan Helsingin itäisellä portilla sijaitsee Sipoonkorven metsäalue. Kysymyksessä on Pääkaupunkiseudun suurin yhtenäinen metsäalue Nuuksion kansallispuiston jälkeen. Luonnoltaan ja lajirikkaudeltaan Sipoonkorpi on jopa Nuuksiota monipuolisempi. Sipoonkorpi on maisemaltaan jyrkkää ja pienipiirteistä kallioiden, lehto- ja kangasmetsien sekä soiden ja purolaaksojen mosaiikkia. Alueelta löytyy myös hakamaita, metsälaitumia sekä hienoja kulttuurimaisemia. Pääosin on kyse Valtatien 7 pohjoispuolella sijaitsevasta alueesta, mutta laajasti katsottuna samaan kokonaisuuteen kuuluvat myös merenrannalla sijaitsevat Östersundomin lintuvedet, jotka ovat osa Natura 2000 -luonnonsuojeluverkostoa. Tätä tärkeätä luontokokonaisuutta on suojeltava. ...

Det är inte acceptabelt att bygga ut området öster om Helsingfors utan att det finns garantier för att Sibbo storskog bevaras. Det är nödvändigt för storskogens framtid att snabbt överväga och besluta om hur de värdefulla områdena kan skyddas. Det viktigare är att snabbt besluta om den kommande nationalparkens gränser, så att byggandet inte tillåts norr om Borgåleden. Att grunda nationalparken är nu ett beslut som kommande generationer kommer att vara tacksamma för, att låta bli det och samtidigt äventyra existensen av ett unikt naturområde vore däremot ett stort misstag.


Helsingin Sanomat publicerade igår en satirisk insändare med rubriken "Jyrääkö yleinen etu Natura-suojelun?" I insändaren skriver Markku Hakala från Lojo bl.a. följande:


Nyt yleinen etu näyttää jyräävän suojelun. Ei siinä auta sekään, vaikka Kapellviken liitettäisiin tulevaan Sipoonkorven kansallispuistoon.


Stadsplaneringsnämnden i Helsingfors bordlade på mötet igår ärendet om ett utlåtande om förslaget att grunda ett naturskyddsområde innanför Natura-området Kallviken. Osmo Soininvaara har kommenterat frågan i ett blogginlägg, där han även omnämner förslaget på ett naturskyddsområde vid Svarta Backen och en eventuell snabbspårvägsförbindelse till Östersundom längs Österleden.. Jag citerar:


Tämä pantiin pöydälle. Kun kysymys alueen käytöstä ja Natura-alueiden rajaamisesta on noussut esille, Uudenmaan ympäristökeskus kiirehtii toimia luonnonsuojelualueiden perustamiseksi alueelle. Ajatus on muuten hyvä, mutta noiden alueiden rajauksen kanssa olisi hyvä odottaa muita maankäytön ratkaisuja, ettei tehdä aivan hölmöyksiä. Tämä esillä oleva ehdotus estäisi – jos rajaus otetaan kirjaimellisesti – rakentamasta kevyen liikenteen väylää Karhusaaren tien varteen muuten kuin siirtämällä koko tietä kymmenen metriä. Edellinen lähellä Mustavuorta oleva hanke, josta kaupunginhallitus antoi myönteisen lausunnon taas tuottaa huomattavaa haittaa mahdollisen pikaratikan rakentamiselle.


Google+ Followers