Tarkoituksena on. Den 16 februari 2010


Helsingfors stadplaneringskontor uppdaterade igår ett par sidor på webbplatsen för Östersundomprojketet. Första stycket på sidan "Kuntien yhteinen osayleiskaava" löd tidigare på följande vis:


Östersundomin osayleiskaavatyössä Helsingin ja Vantaan kaupungit sekä Sipoon kunta laativat yhteistyössä kuntien yhteisen osayleiskaavan ohjaamaan yleispiirteisesti alueen yhdyskuntarakennetta, liikenneverkkoa ja maankäyttöä.


Nu har stycket ändrats så det lyder enligt följande:


Östersundomin tuleva yhdyskuntarakenne, liikenneverkko ja maankäyttö määritellään osayleiskaavassa. Tarkoituksena on laatia kuntien yhteinen osayleiskaava yhteistyössä Helsingin ja Vantaan kaupunkien sekä Sipoon kunnan kanssa.


Några andra ändringar har inte gjorts. På ett motsvarande sätt har texten på sidan "Vantaaseen ja Sipooseen kuuluvat alueet" uppdaterats. Den första satsen på sidan löd tidigare:


Vantaaseen ja Sipooseen kuuluvat alueet Länsisalmi, Länsimäki ja Granö eivät ole Helsinkiä, mutta kuuluvat yhteiseen osayleiskaava-alueeseen.


Nu lyder den första satsen:


Vantaan Länsisalmi ja Länsimäki sekä Sipoon Granö .


På den senare sidan kan man fortfarande läsa om behovet av en bro till Granö:


Virkistyskäyttöä voidaan merkittävästi lisätä, jos saari yhdistetään mantereeseen sillan välityksellä Talosaaresta tai Ribbibgöstä. Granössä on rantaviivaa noin 9 km ja siten mahdollisuudet kehittää Helsingin vanhoille kansanpuistosaarille ominaista vapaa-ajanviettoa. Tavoitteena on suunnitella Granö toiminnallisesti monipuoliseksi kansanpuistoksi.


Google+ Followers