Minor. Den 8 februari 2010

Utredningarna över spårvägsalternatriven för Östersundom borde ha varit färdiga senaste månad. Några utredningar har jag dock inte ännu hittat som bilaga i stadsplaneringsnämndens eller statsstyrelsen föredragningslistor. Satdsplaneringskontorets webbsida om utredningar i samband med Östersundomprojektet har faktiskt uppdaterats idag, men utredningarna om alternativen för metro och snabbspårväg är här ännu listade som "kommande" utredningar. Idag har listan med kommande utredningar förlängts med en utredning över ett "trafikfilosofiskt" program för Östersundom (Östersundomin liikennefilosofinen ohjelma). Denna filosofiska (?) utredning skall vara färdig först i september.

Jag har tidigare omnämnt Osmo Soininvaaras blogginlägg "Kaupunkisuunnittelulautakunta 4.2.2010". Ännu idag (eller senaste natt) har signaturen JiiPee skrivit en kommentar till inlägget. JiiPee har tidigare uttryckt åsikten att man bör exploatera Natura-områdena i Östersundom. Idag kommer han med ytterligare intressanta synpunkter:


Tiedät Osmo varmaankin, että Sipoo miinoitti aikanaan läntisimmät osansa naturoilla estääksen Helsingin kasvupaineiden suuntautumisen alueelleen. Mukana oli erityisesti kielipoliittisia syitä.


Om JiiPee har rätt, så bidrar jag gärna till att försvåra minröjningen.


Yle har idag publicerat en text med rubriken "Hfors + Vanda = falskt?".


Fotografiet ovan är taget av David Shay och publiceras under licensen creative commons.

Google+ Followers