Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan. Den 15 september 2010


Yle publicerade igår på morgonen en nyhet med rubriken "Snabbspårlinje till Östersundom utreds". Inte heler Yle verkar helt ha förstått vad det handlade om. Här talas det om "försvunna utredningr" och även om "nya utredniongar", med det torde handla om över ett halvt år gamla utredningar.

På sammandraget över Helsinghfors stadsstyrelsemöte i måndags har man nu noterat att beslutet togs enligt föredragandens ändrade förslag. (Se "Beslut på en halv miljard. Den 14 september 2010".) Däremot har man inte specificerat vad ändringen handlar om. Vad jag har noterat har inga finskspråkiga medier överhuvudtaget noterat ändringen.


Det är väl uppenbart att man förhandlat fram tillägget i föredragarens förslag för att garantera att förslaget går igenom i både fullmäktige och stadsstyrelsen. Ett problem med tillägget "Suunnittelussa tutkitaan sekä metroon että pikaraitiotiehen perustuvat kaupunkirakenteet" är att man redan utrett och nu i princip räknat med att sätta igång med själva planeringen. Man kan ju inte ha två olika generalplaner som bygger på var sin spårvägslösning.Det är möjligt att kartan över Suur-Östersundom som syns på bilden till artikeln "Östersundom – kaupunki luonnossa, luonto kaupungissa" på Ekonomi- och planeringscentralens webbplats endast är ett av många utkast, men detta utkast torde åtminstone vara aktuellt. Här utgår markanvändningen helt från metrolinjen och matartrafiklederna. På ett annat fotografi, som hittas tillsammans med den aktuella artikeln på webbplatsen Uutta Helsinkiä syns kalkylerade invånarantal. Texten är otydlig men jag läser följande: tillsammans 78 000, Helsingfors 51 000, Vanda 11 000. Det är bara att räkna ut hur många invånare man räknar med i Majvik och på Granö.

Med anledning av de nyländska riksdagsmännens besök i Sibbo och Lovisa har Loviisan Sanomat publicerat en artikel med rubriken "Vääntö ydinvoimasta jatkuu uudessa eduskunnassa". Här uttrycker Tapani Mäkinen (saml, Vanda) sin syn på möjligheterna till spårvägar österut:

Itäuusmaalaisittain merkittävänä kysymyksenä Mäkinen piti Heli-rataa. Hänen mielestään sekä itämetron että Heli-radan rakentaminen on tuskin mahdollista.
–Yksi raide itään, mutta se hieman pidemmälle. En ole itämetron vastustaja, mutta molempia tuskin saadaan.
Itäisen rantaradan Mäkinen näkee Loviisaan saakka myös paikallisliikenteen käytössä. Vasta Loviisan jälkeen pysäkkiväli pitenisi.


Google+ Followers