17 fastigheter. Den 16 maj 2011


Helsingfors stadsstyrelse har på föredragningslistan för mötet idag ett ärende med rubriken "Aluevaihto Suomen valtion/Senaatti-kiinteistöjen kanssa (Östersundom, Viikki)". Helsingfors stad har med staten förhandlat om byte av fastigheter med staten. Staden skall byta 17 obebyggda fastigheter på 423 ha i "Östersundom" mot fastigheter i Vik. Samtliga fastigheter i "Östersundom" ligger dock utanför inkorporeringsområdet och stordistriktet Östersundom. Istället ligger fastigheterna i Sibbo storskog invid det område som sedan den 1 maj utgör Sibbo storskogs nationalpark. Det aktuella området framgår av en bilaga "Helsingin luovuttamien kohteiden kartat" till föredragningslistan.

Staten har pantat på tomtmark i Vik. Hade regeringen Vananen I på riktigt önskat göra något åt bristen på tomtmark, så borde man här ha gjort en markaffär för länge sedan. Helsingfors hade dock knappast före inkorporeringen gått med på att avstå marken i Sibbo storskog. Helsingfors stora innehav av "färdig tomtmark" i sydvästra Sibbo var ju ett viktigt argument för en ändring i kommunindelningen. Kanske hade man dessutom förhoppningar om att genom planering kraftigt kunna öka värdet på marken.


Blir affären av, torde Sibbo storskogs nationalpark snart växa, men inte söderut.Google+ Followers