Augusti. Den 1 augusti 2011

Juli är en månad då det normalt råder nyhetstorka. Under juli månad står åtminstone det kommunala beslutsfattandet i Finland stilla. (Stadsstyrelsemötena i Vanda inför Jukkal Peltomäkis tillträdande i tjänst den 1 augusti är extraordinära.) Nu när vi är inne i augusti kommer det så småningom igen att finnas föredragningslistor och protokoll att läsa. Speciellt intressant skall det bli att se hur kommunstyrelsen i Sibbo kommer att gå vidare i frågan om ersättning.

En annan intressant fråga som kommer upp redan i början av augusti är Helsingfors stads utlåtande över utkastet till landskapsplan. Den 11 augusti har så väl fastighetsnämnden som miljönämnden i Helsingfors sitt första möte efter sommaruppehållet. Båda nämnderna bordlade på respektive möte den 28 juni ärendet som gällde nämndens utlåtande om landskapsplanen. (Se "Förslag till utlåtanden. Den 4 juli 2011".) Det intressanta är att förslagen till utlåtanden även berör Östersundomområdet, medan stadsplaneringsnämnden hävdat att staden inte ger något utlåtande för Östersundoms del. (Se "Östersundomkommittén ger utlåtande. Den 10 juni 2011.)
När det gäller den gemensamma generalplanen för Östersundom torde "förslagsskedet" inledas under hösten. Det har dock under "beredningsskedet" lagts fram synpunkter och krav på att det bör ställas fram ett nytt utkast till gemensam generalplan innan ett generalplansförslag presenteras. Kritiken mot utkastet har från flera håll varit mycket hård.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar