Inget utlåtande i tid. Den 30 augusti 2011Helsingfors stadsstyrelse beslöt på sitt möte igår överraskande att bordlägga utlåtandet om utkastet till etapplandskapsplan för Nyland. Beslutet var överraskande såtillvida att att man i föredragningslistan kan läsa att "Uudenmaan liitto on pyytänyt lausuntoa uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta (maakuntakaavan uudistaminen) 31.8.2011 mennessä ja ilmoittanut, että määräaikaan ei ole saatavissa pidennystä." Att Ville Ylikahri föreslog att det aktuella ärendet bordläggs är väl ett tecken på att De gröna var helt missnöjda med förslaget till utlåtande. Det räckte inte med att man reserverade möjlighet att komplettera utlåtandet senare.


Den strama tidtabellen var en ursäkt för att basera förslaget till Helsingfors utlåtande "huvudsakligen" på stadsplaneringsnämndens utlåtande och negligera alla andra utlåtanden. (Se "Perustuu pääasiassa. Den 28 augusti 2011".) Om nu Helsingfors tänker förutsätta att Nylands förbund beaktar stadens utlåtande, fastän landskapsförbundet tydligen redan meddelat att man inte beviljar tilläggstid, så kan väl stadsstyrelsen inte negligera miljöskyddsnämndens utlåtande bara för att man som en följd av tekniska problem missat det av Helsingfors förvaltningscentral givna deadline.

http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2011/Halke_2011-08-29_Khs_29_El/94CBAC01-BDF3-4328-9994-5FDE78600961/Lausunto_Uudenmaan_liitolle_Uudenmaan_2_vaihemaaku.pdf
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar