Låst läge. Den 5 augusti 2011

Hbl 5.8.2011 s 1

På första sidan i dagens nummer av Hufvudstadsbladet lyder en av rubrikerna "Kan bli trångt på tomten". Rubriken på artikeln på följande uppslag lyder "Låst läge för fastighetsägare i Östersundom".

Hbl 5.8.2011 s 2 - 3

I artikeln kan man bl.a. läsa att höjd fastighetsskatt oroar fastighetsägare i Östersndom. Hbl har talat med Nils-Erik och Nina Hellström samt Hannu Cederberg på Ribbingö. Cederberg säger om fastighetsskatterna att det är Helsingfors sätt att tvinga folk att dela upp och sälja. I artikeln talar Hellström om en cykelväg längs deras strandrutt som går ner til vatnet intill bastun. Tydligen har de fått se ritningar som jag inte har haft tillgång till. På utkastet till gemensam generalplan för Östersundom går ingen strandpromenad på Ribbingö. Istället gör strandpromenader på utkastet till gemensam generalplan längs tänkta kanaler och över Torparviken


http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Esitys/2011/Ksv_2011-02-24_Kslk_05_El/AD497F4B-3A9C-4394-AAB8-ADE2A94B126E/yhteinen_yleiskaava_luonnos_print.pdf


Själv har jag hittat strandpromenader på Ribbingö endast i "Östersundomin osayleiskaavan leikekirja", men även här saknas strandpromenader på Ribbingö på de flesta utkast.

http://www.hel2.fi/ksv/julkaisut/yos_2011-16.pdf

Artikeln i Hufvudstadsbladet avslutas med ett citat av projektchef Matti Visanti. Visanti säger att detaljplaneringen av kommunaltekniska orsaker börjar västerifrån, varför Ribbingö kan höra till de områden där detaljplaneringen börjar. Pratet om kommuntekniska orsaker stämmer dock dåligt för Ribbingö, som ligger avsides och som inte hänger samman med Helsingfors samhällsstruktur. Helsingfors stadsplaneringskontor torde ändå sträva efter att börja med detaljplaneringen i Husö inklusive Ribbingö. Det är här som man i princip kunde bygga havsnära villaområden. Det handlar naturligtvis om att Helsingfors äger mark i stadsdelen Husö och dessutom är ute efter goda skattebetalare. Men det handlar även om att man genom att börja vid stränderna vill ge en bild av att Östersundom är ett "havsnära" område.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar