Blogg om planläggning. Den 18 augusti 2011

Pilvi Nummi-Sund, som är planläggare i Sibbo, har sedan början av juli skrivit en blogg med titeln "Julkisesti nähtävillä". Den 16 augusti skrev hon ett inlägg med rubriken "Kaavoitusblogit, onko niitä?" Här föreslår Nummi-Sund att "Östersundomin osayleiskaavan blogi", alltså webbplatsen "Yhteinen Östersundom", är en dylik "planläggningsblogg". Frågan är naturligtvis om den aktuella webbplatsen alls kan betraktas som en blogg, trots möjligheterna att kommentera stadsplaneringskontorets texter. I sitt inlägg efterlyser Nummi-Sund även  personliga planläggningsbloggar. På sätt och vis har min blogg om fallet Sibbo allt mera blivit en planläggningsblogg. Detta gäller åtminstone inläggen med etiketten "generalplam", som under senare tid har varit den överlägset vanligaste.

Någon planläggningsblogg av den modell som Nummi-Sund efterlyser är dock knappast min blogg. Jag kommer ju inte med några konstruktiva synpunkter, utan bara med kritik. Med tanke på bakgrunden till den gemensamma generalplanen för Östersundom är det åtminstone för mig inte möjligt att hitta någonting positivt att säga om den gemensamma generalplanen. Och jag skulle aldrig ha börjat blogga om planläggningen av Östersundom, om det inte varit för hut inkorporeringen gick till.

Egentligen har jag kanske låtit mig luras då jag så noga följt med processen för den gemensamma generalplanen. Ett förslag till generalplan som motsvarar utkastet till den gemensamma generalplanen kan knappast godkännas eller fastställas, än mindre förverkligas. Utkastet till landskapsplanen torde här ha större förutsättningar. Det största aktuella hotet mot Östersundom är kanske i själva verket etapplandskapsplan 2. För att lyfta fram landskapsplanen har jag på denna blogg nu lagt till etiketten "etapplandskapsplan" och tilldelat en del gamla inlägg denna etikett.

Förslaget till Borgå stads utlåtande om utkastet till etapplandskapsplan 2 för Nyland har nu publicerats. I förslaget till utlåtande kan man bl.a. läsa följande:

Borgå stad anser att det behövs ytterligare utredningar som stöd för besluten som gäller banor från Helsingfors österut, i vilka man granskar trafiksystemet som en helhet och kopplar banorna till markanvändningen. En fortsättning av östmetron till Östersundom gör området till en del av stadsstrukturen i Helsingfors och gör det möjligt att skapa täta stadsmiljöer i huvudstadens utvidgningsområden på södra sidan av motorvägen. Metro kan ändå inte användas för kollektivtrafiken på hela sträckan Helsingfors-Borgå (kapacitetsproblem, långsam, alltför långa restider, dyr osv.) utan det behövs också annan spårtrafik. Borgå stad betonar att det på lång sikt behövs en bana för regionaltåg mellan Helsingfors och Borgå.

Den naturligaste lösningen är då regionaltåg på Helibanan från järnvägsstationen i Helsingfors via Mosabacka till Borgå. Denna lösning gör det möjligt att utveckla markanvändningen från södra Sibbo till Borgå. Helibanan kan bra användas också för fjärrtåg mot S:t Petersburg. Denna lösning minskar också på lång sikt kostnaderna för byggandet av banorna. Dessutom öppnas inte nya terrängkorridorer utan den nya banan placeras i närheten av den nuvarande motorvägen.

Förslaget till utlåtande behandlas av stadsutvecklingsnämnden i Borgå den 23 augusti.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar