Stränder och kust. Den 2 augusti 2011
Jag har igår och i förrgår paddlat på Kallvikfjärden (utanför Nordsjö) och runt Tammelund och Vårdö. (Se Sports Tracker.) Yle publicerade igår en text ned rubriken "Höghus på Vårdö skrämmer invånarna". Några höghus på Vårdö (på finska Vartiosaari) är dock inte speciellt aktuella. Ön saknar fortfarande broförbindelse, fastän ön avskils från Degerö, Tammelund och Ramsöudden endast med smala sund. Trycket på Vårdö har väl inte varit så stort, då det i östra Helsingfors finns rikligt med både havsnära villaområden och lättillgängliga rekreationsområden med havsstränder Det finns dessutom flera andra öar utanför Helsingfors som enkelt kunde förenas med fastlandet, t.ex. Villinge. Med tanke på att dessa öar saknar broförbindelse är förslaget att bygga en bro till Granö i Sibbo mycket märklig - och helt orealistiskt.


Med bron till Granö torde det vara som med metrolinjen till Östersundom. Den kommer aldrig att förverkligas, men behövs på pappret för att man innanför inkorporeringsområdet skall kunna omvandla friluftsområden till områden med tätortsfunktioner.


http://www.hel2.fi/ksv/julkaisut/yos_2011-2.pdf


Bron till Granö finns med endast i två av de fyra grundmodellerna för planeringen av Östersundomområdet. I modellerna "Ranta" och "Rannikko" exploateras så väl Husö som Granö med hjälp av broförbindele, men inte i modellerna "Metsä och "Nauha", fastän även alternativet "Nauha" kan baseras på spårvägsalternativet "mutkametro". De olika modellerna presenteras i publikationen "Östersundomin yhteinen yleiskaava - Rakennemallit", som jag tidigare noterat i inlägget "Rannikko 1. Den 27 februari 2011". Att exploateringen av Husö och Granö hänger samman beror inte bara på spårvägslösningar, utan även på att förändringen av Husö från närrekreationsområde till bostadsområde kräver ett nytt friluftsområde med landförbindelse. För att få bron till Granö att förefalla mera ekonomiskt realistisk förutsätts dock att det även planeras ett bostadsområde på Granö.Innan de förtroendevalda har fått säga någonting har Helsingfors stadsplaneringskontor för Helsingfors, Vandas och Sibbos del färdigt valt alternativet Rannikko. Bland de olika varianterna av modellen Rannikko har stadsplaneringskontoret valt modellen "Rannikko 1", som baserar sig på spårvägslösningen mutkametro, medan "Rannikko 2" baserar sig på förgrenad snabbspårväg och "Rannikko 3" på metrolinje från Nordsjö. Egentligen baserar sig även den allmänna modellen Rannikko på metro från Nordsjö eller alternativt förgrenad snabbspårväg. Den väsentliga skillnaden mellan modellerna Ranta och Rannikko är att Rannikko även innebär exploatering av Västersundom. Detta möjliggörs genom att metrolinjen från Nordsjö har bytts ut mot mutkanetro. Det finns dock ytterligare skillnader mellan modellerna Rannikko och Ranta. Modellen Rannikko innebär att förutom stränderna även de inre delarna av Östersundom eller hela "kusten" exploateras. Där av namnet.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar